YRITYS, JOKA ON PERHE

Microentren tutkija Heli Kurikkala oli taannoin mukana HalpaHallin 50-vuotisjuhlassa, jossa julkaistiin perheyrityksen liki 400-sivuinen historiikki. ”TALO, JONKA ESKO RAKENSI”, Halpa-Hallin värikkäät vuodet 1969-2019, toimittanut Hippo Taatila. https://www.halpahalli.fi/talo-jonka-esko-rakensi.html

Microentrellä tehdään soveltavaa tutkimusta lähellä yrityksiä. Esimerkiksi tässä tapauksessa, Kurikkala tutkii väitöskirjassaan menestyneiden perheyritysten johtajien kasvupolkuja. Yksi tutkimukseen osallistuneista yrityksistä oli Halpa-Halli.

Juuri julkaistussa, Otavan kustantamassa teoksessa, Kurikkala tuo keskusteluun tutkijan silmin Halpa-Hallin menestystarinan kulmakiviä. Näitä ovat olleet muun muassa yrityksen vahva alkuunpanija, karismaattinen perustajahahmo, joka on osannut kerätä ympärilleen osaamistaan täydentäviä henkilöitä.

On tarvittu korvenraivaajatyötä, joten suuriin virheisiin ei ole ollut varaa missään vaiheessa. Perheyrityksen kyky oppia vastoinkäymisistä on näyttäytynyt myös erityisenä piirteenä. Johtamiskulttuurin ja perheyritysten vahvan arvopohjan rooli on vaikuttanut myös työntekijöiden ja ns. ammattijohtajien sitoutumiseen. Voidaan sanoa, että myös ammattijohtajat tekivät työtään yrittäjämäisellä asenteella.

Yksi perheyrityksen jatkuvuuteen vaikuttava tekijä on onnistunut sukupolvenvaihdos. Tähän prosessiin tarvitaan osaamista, mutta siihen liittyy myös vahvoja tunteita. Tunteiden vahva mukana olo perheyrityksessä lienee ominaislaatuista, mutta tutkijan silmin se voi olla myös voimavara esimerkiksi yritykseen sitoutumisen kannalta.

Johtajaksi ei kasveta yksin, vaan kaikissa tutkimuksen perheyrityksissä johtajapolulla oli erilaisia ”ohjaavia hahmoja”, subjekteja, jotka ovat voimakkaasti vaikuttaneet sekä omistaja- että ammattijohtajien kasvuprosesseihin.

Microentre tuo tutkimuksen kautta uusia näkökulmia perheyrityksistä mikroyrittäjyyden ohella. Vastikään on kerätty perheyrityksistä haastatteluita myös Thaimaasta, joten perheyrittäjyystutkimus on laajentumassa myös kansainväliseksi tutkimukseksi.

Microentre haluaa onnitella HalpaHallia onnistuneista ja värikkäistä 50 vuodesta ja toivottaa menestystä tuleville vuosikymmenille!


Heli Kurikkala
Projektitutkija/väitöskirjatutkija

Comments are closed.