Yrittäjyyskasvatuksen tuki

Yrittäjyyskasvatus-osaamisalueen tärkeimmät pitkän aikavälin tavoitteet ovat: 1) Oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, 2) Yrittäjyyden oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen sekä 3) Yrittävän kulttuurin rakentaminen.

Osaamisalueen keskeisiä haasteita ovat: 1) Maakunnallisen yrittäjyyskasvatusmallin rakentaminen, 2) Yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjen yhtenäistäminen Pohjois-Pohjanmaan oppilaitoksissa, 3) Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen osaamisen kehittäminen sekä 4) Oppilaitosten yritysyhteistyön toimintamallien yhtenäistäminen.