YRITTÄJYYS JA PERHE

Yleisesti oletetaan, että yrittäjyys vie enemmän aikaa kuin palkkatyö, eikä yrittäjällä jää tarpeeksi aikaa perheelleen. Tämä pitää paikkansa. Vapaa-ajan vähyys, pitkät työpäivät sekä taloudellinen epävarmuus ovat yrittäjien kohtaamista haasteista suurimpia. Varsinkin yrityksen alkutaipaleella nämä asiat ovat hyvinkin konkreettisia. Lasten syntymä ja pienet lapset vaativat aikaa molemmilta vanhemmilta. Mikäli vanhemmat työskentelevät samassa yrityksessä on työaikojen vuorottelu mahdollista, entä yksinyrittäjät? Yksinyrittäjä joutuu miettimään kuinka kauan voi pitää äitiyslomaa yritystoimintaa vaarantamatta. Sijaisen palkkaamiseen ei useinkaan ole taloudellisia edellytyksiä. Joskus on järkevintä keskeyttää yritystoiminta määräajaksi, jos se on mahdollista. Paljon on myös yrittäjiä jotka pitävät vain minimi äitiysloman ja jatkavat työskentelyä lapsi mukana. Omakohtaisena kokemuksena yrittäjä vaimoni piti vain 1 kk loman nuorimman lapsemme syntymän jälkeen ja jatkoi töitään yksityisenä ryhmäperhepäivähoitajana. Ratkaisu oli mahdollinen kodin ollessa työpaikkana.

Yrittäjät ovat selviytyjiä. Edellä kuvatut tilanteet vaativat taitavaa ennakointia ja asioiden priorisointia. Yrittäjillä pitää olla tukiverkostoja ja apua on uskallettava pyytää. Yritysneuvonnasta saa apua yrityksen liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin. Useilta kunnilta löytyy erilaisia lapsiperheiden tukipalveluja. Niistä kannattaa ottaa selvää ja käyttää arjen helpottamiseksi. Tukea yrittäjille löytyy myös yrittäjien omista verkostoista, vertaistuki yrittäjäkollegoilta on arvokasta.

Yrittäjyydessä on paljon hyvää perheen kannalta. Pienten lasten vanhemmat, jotka pystyvät työskentelemään kotoa käsin ja tekemään lyhempää työpäivää, hyötyvät yrittäjyyden antamasta joustavuudesta. Yrityksien taloudellinen menestyminen palkitsee perheiden elämää.

Vaikka yrittäjyys vie mennessään pitää perhe huomioida ja järjestää yhteistä aikaa. Oman herätykseni sain kokea yrittäjyyden alkutaipaleella esikoisemme ollessa muutaman vuoden ikäinen. Olimme vaimoni kanssa tehneet pitkää päivää ja pitkän työputken. Esikoisemme kysyi eräänä sunnuntai-iltana mummolasta palatessa ”Ettekö rakasta minua kun minun pitää olla aina jossakin hoidossa?” Nämä sanat laittoivat miettimään yrittäjyyden arvoja suhteessa perheeseen.

 

Aarno Niskanen

Elinkeinoasiamies, Pielavesi

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

kommentointi suljettu.