Yrittäjän aika

Aika – tuo innostava (inhottava?) käsite. Aika, jota tuntuu olevan mikroyrittäjällä useimmiten liian vähän. Olen päässyt Luovat ratkaisut- hankkeen kautta tutustumaan vielä lähemmin yrittäjän arkeen. Olen aloittanut työnohjaukset kolmella eri paikkakunnalla: Raahessa, Nivalassa ja Reisjärvellä. Työmuotona on ollut ryhmä- ja yksilötyönohjaus.

Miksi työnohjausta yrittäjille?

Alun perin ajatus siitä, että yrittäjä hyötyisi työnohjauksesta, syntyi väitöskirjaopintojeni aikana. Tutkin väitöskirjassa menestyneiden perheyritysten johtajien kasvutarinoita. Monesti yrittäjä (ja myös johtaja!) on yksin mietteidensä kanssa. Kenen kanssa jakaa omia ajatuksia? Miten tehdä näkyväksi omaa kasvupolkua? Milloin pysähtyä oman jaksamisen ja hyvinvoinnin äärelle? Kuka toimisi peilinä päässä pyöriville ajatuksille? Työnohjaajaopinnot vahvistivat ajatustani työnohjauksen hyödystä yrittäjille ja sisäinen kutinani asian suhteen osoittautui täysin oikeaksi. Palautteiden perusteella jokainen hankkeen työnohjaukseen osallistunut yrittäjä suosittelisi työnohjausta muille yrittäjille!

Työnohjaus yhteiskehittämisenä

Työnohjauksissa olen hämmästynyt avoimesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, joka ryhmissä on muodostunut jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kuka ymmärtäisi paremmin yrittäjää kuin toinen yrittäjä? On ollut hienoa jakaa uusia ideoita, työn- ja arjen haasteita ja onnistumisia ja nähdä, miten yrittäjät tukevat toisiaan. Yhteisesti toivotaan, että jokaiselle riittäisi oma osansa menestymisestä. Työnohjauksissa on verkostoiduttu ja harjoitettu keskustelun kautta yhteiskehittämistä. Yrittäjyyden vapaus nähdään voimavarana. Kun suonissa kohisee yrittäjän veri, riskeistä ja haasteista huolimatta sitä ei useinkaan haluta vaihtaa turvalliseen palkkatyöhön.

Mikä puhuttaa yrittäjää?

Syksyn työnohjauksissa erityisesti aika on puhuttanut mikroyrittäjää. Miksi työpäivät venyvät? Milloin asiakkaat tarvitsevat palvelua? Mistä saada uusia asiakkaita? Mistä löytää aikaa yrityksen kehittämiseen? Miten ja milloin kannattaa markkinoida? Miten otan sosiaalisen median haltuun? Mistä aika kouluttautumiselle? Miten saada talous sille tasolle, että sen ylläpitäminen ei vaadi liian pitkiä työpäiviä? Milloin hoidan itseäni, kun aikaa itselle on jatkuvasti liian vähän? Miten perhe ja harrastukset mahtuvat yrittäjän arkeen vai mahtuvatko?

Ihmisen mieli kehittää herkästi ajatuksen esteitä. Olemme työnohjauksissa miettineet muun muassa sitä, jos aika ja raha eivät olisi esteenä, mitä yrittäjät tekisivät. Innostumisen voi haistaa muuttuvassa ilmapiirissä! Usein näistä ajatushautomoista voi löytyä myös jotakin toteuttamisenarvoista. Joku muutos ei vaadikaan suuria panostuksia, ja ajattelun esteet voidaan murtaa. Moniäänisyyden kautta luovuus alkaa vallata tilaa! Olemme pohtineet myös sitä, mitä yrittäjälle tapahtuisi, jos liikkeen oven sulkisi jo aikaisemmin, eikä veisi töitä kotiin. Olemme miettineet sitä, mistä yrittäjä voisi saada apua ja tukea? Olisivatko jotkin yrityksen toiminnoista ulkoistettavissa? Miten yrittäjät samalla paikkakunnalla voisivat hyötyä toisistaan? Olemme pohtineet sitä, millaista yrityksen kasvu voisi olla? Missä yrittäjä haluaa nähdä itsensä viiden vuoden kuluttua?

Asiaa, sanon minä. Näkökulmat avartuvat, kun on useampi miettimässä tärkeitä kysymyksiä työnohjaajan johdolla. Itsekin olen inspiroitunut inspiroivien ihmisten keskellä. Innostus tarttuu aina ja esteet voivat yhtäkkiä muuttua mahdollisuuksiksi.
On yrittäjän aika.

Heli Kurikkala

Kirjoittaja toimii projektitutkijana Luovat ratkaisut -hankkeessa Oulun yliopistossa, MicroENTRE:n tutkimusryhmässä. Koulutustausta on kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja opinto-ohjaaja. Kolmannen vuoden väitöskirjatutkija, erityisosaamisena perheyrittäjyys ja johtaminen. Mikroyrittäjä vuodesta 2013. Tuleva työnohjaaja, jonka intohimona on kirjoittaminen ja ihmisten välinen dialogi.

 

 

kommentointi suljettu.