Yrittäjä, tunnetko asiakkaasi?

Luovat ratkaisut -hankkeen Visuaalisen markkinoinnin -koulutuksessa oli paikalla yrittäjiä mm. Nivalasta, Haapajärveltä, Reisjärveltä ja Sievistä. Koulutuksessa käytiin läpi keskeisiä yrityksen graafiseen ilmeeseen kuuluvia seikkoja. Kouluttajana toimi Outi Manninen (MABD). Koulutuksessa pohdittiin muun muassa sitä, millaisia visuaalisia ratkaisuja yrityksissä on tehty, millainen on yrityksen persoonallinen graafinen ilme ja miten asiakas näkee yrittäjän tekemät valinnat.

Yrityksen graafinen ilme muodostuu erilaisista valinnoista, alkaen yritysnimestä aina kuvien käyttöön saakka. Yritysilmeen tavoitteena on välittää positiivista ja kiinnostavaa yritysmielikuvaa. Koulutuksessa tutustuttiin joidenkin yritysten yritysilmeisiin mutta pohdittiin myös paikalla olevien yrittäjien yritysilmeitä. Tärkeiksi seikoiksi nousivat mm. asiakkaan tunteminen, erityyppiset ostajat ja mainonnan totuudellisuus. Miten hyvin tunnet asiakkaasi, heidän ostotottumuksensa ja tarpeensa? Millainen mainonta palvelee asiakastasi parhaiten ja myös myy yrityksen tuotetta tai palvelua? Millainen on persoonallinen yrityksen visuaalinen ilme, joka herättää myös asiakkaan kiinnostuksen?

Koulutuksessa päästiin miettimään myös yrityksen markkinointisuunnitelmaa vuositasolla. Vuosisuunnitelmassa nostetaan esille markkinoinnin aiheet ja teemat vuositasolla ja tämä puretaan kuukausitasolle työsuunnitelmaksi. Työsuunnitelmaan on hyvä määritellä päivät, välineet sekä vastuut. Mitä tehdään, kuka tekee ja milloin? Kivijalkamyymälän esillepanotekniikat kuuluvat myöskin yrityksen visuaaliseen ilmeeseen. Mitä pidän tärkeänä omien tuotteideni esittelyssä? Mitä tarvitsen myyntipöydän toteuttamiseen? Millainen suunnitelma voisi olla oman yritykseni esillepanolle?

Koulutus oli hyvin käytännönläheinen ja keskusteleva – yrittäjät kokivat saaneensa uusia ideoita yrityksensä visuaaliseen viestintään ja markkinointiin muun muassa vuosisuunnitelman muodossa. Olisiko kuitenkin ollut myös koulutuksen hyvää antia yrittäjien käymät keskustelut ja sparraus ideoiden muodossa? Välillä on hyvä tuulettaa päähän jotakin totutusta poikkeavaa, uudenlaista ajattelua.

Ja hei, jos kiinnostuit koulutuksesta, voit osallistua siihen vielä Raahessa 13.3. Tarkemmat tiedot löydät MicroENTRE:n tapahtumakalenterista.

Artikkelikuva: "Mitä voisi sisältää yrityksen Joulukalenteri somessa?"
Tätä miettivät pienryhmässä kouluttaja-Outin johdolla:
Sanna Stjerna X point International Oy Haapajärvi
Kirsi Muhonen J.Muhonen Oy Reisjärvi
Heli Hollanti Kauneus- ja hiushoitola Hetki Reisjärvi

Heli Kurikkala
Projektitutkija
Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

kommentointi suljettu.