Yrittäjä ei jappase

Kuva Juha T. Hakala

Kieltämättä, joskus olen kiitellyt pitkää varttani. Siinä, missä joku toinen tarvitsee monenlaisia kurottimia, voi ulottuvampi hallita ympäristöään, kunhan vain oikaisee yläraajansa.

Tällaisia tilanteita tulee eteen marjametsällä tai vaikkapa maalaushommissa räystään alla.

Älkää kuitenkaan luulko, ei pituus silkkaa auvoa ole! Körötellessäni taannoin onnikalla läpi puolen Suomen, ehdin kerran, jos toisenkin pähkiä, miten saisin laskostettua alaraajani penkkien lomaan.

Kas, tästäpä sain oivan aasinsillan erilaisuuteen.

Erilaisuus on tärkeä, nykykouluun ehdottomasti kuuluva asia. Nimittäin, jokaisessa koululuokassa on koko joukko erilaisia oppijoita. Aiemmin heitä ei ole erityisemmin pantu merkille.

Toisin on nyt. ”Tavallisten” tyttöjen ja poikien lisäksi luokasta löytyy varmuudella ainakin yksi Maija tai Matti, joka on saanut osakseen ADHD -diagnoosin. Tai Epe, joka ei ole sitä vielä saanut.

 

Ei pelkkä ongelma

ADHD on lievä aivotoiminnan häiriö, jonka arvioidaan vaivaavan noin viittä prosenttia, hieman vähäisempänä jopa kymmenesosaa kaikista suomalaiskoulujen oppilaista.

Koska ADHD on tarkkaavaisuushäiriö, se vaikuttaa keskittymiskykyyn. Monet aivan tavalliset oppimisen tilanteet voivat vaatia ADHD -ongelmaiselta lapselta äärimmäistä pinnistelyä.

Asioilla on kuitenkin puolensa, kuten on pituudellakin. Maailmalta voidaan poimia koko joukko loistavasti menestyneitä ihmisiä, jotka on vasta aikuisiällä todettu joko enemmän tai vähemmän selviksi ADHD -tapauksiksi.

Aivan tuoreet tutkimukset ovatkin tuoneet lisää valoa vaikkapa ADHD:n ja yrittäjyyden suhteeseen. Nämä löydökset tukevat väitettä, ettei ADHD ole suinkaan pelkkä ongelma.

 

ADHD-oireisia on yrittäjinä

Minua piristi tutkijoiden tarjoama tuore näkökulma. He olivat keksineet kysyä, mitä sellaista esimerkiksi yrittäjyydessä on, että juuri se tuntuu houkuttelevan ihmisiä, joilla joko on ADHD -diagnoosi – tai, joilla ei ole diagnoosia, mutta, joilla on siihen viittaavia piirteitä.

Ennen kuin jatkan, minun on korostettava, että ADHD ei tietenkään koske kaikkia yrittäjiä, eikä kenenkään pidä epäillä, että ”jotakin tällaista” olisi jäänyt hänen kohdallaan huomaamatta.

Kuten sanottu, yhteyksiä löytyi. Syracusen yliopiston tutkijoiden mukaan ADHD-oireinen ihminen näyttäisi muita useammin hakeutuvan tilanteisiin, jotka lupaavat vaihtelua, jopa seikkailun aineksia.

Sitähän yritystoiminta usein on. Levottomuuden kokemukset panevat etsimään uutta asentoa, uusia mahdollisuuksia!

Tutkijat puhuivat myös impulsiivisuudesta. Sitäkin yrittäjyys saattaa toisinaan vaatia. Nimittäin, toiminnallinen impulsiivisuus lisää halua, ja jopa kykyä toimia epävarmoissa tilanteissa.

Yrittäjä on avoin. Hänen tutkaimensa kartoittavat maastoa. Eivätkä vain kartoita. Hän uskaltaa meitä ”tavallisia” tallaajia varmemmin tuiki tuntemattomalle maaperälle.

 

Miksi yrittäjä näin tekee?

Toisinaan siksi, että tuntematon ja uusi on oivaa vastalääkettä tylsyydelle!

On kuitenkin tärkeää huomata, että yrittäjälle riskinotto ei suinkaan ole tyhmää piittaamattomuutta. Pikemminkin se on kykyä ja uskallusta tehdä päätöksiä tilanteissa, joista ei ole täyttä varmuutta.

Kun tutkijat kysyivät yrittäjiltä, miten ihmeen kummassa he voivat toimia "järkevästi" tilanteissa, jotka muistuttavat lähinnä kaaosta. Vastaus saattoi olla suorasukainen ja napakka: intuitio.

Ehkä se on juuri näin.

Siinä, missä me tavan tallaajat vatuloimme ja jappasemme onnemme ohi, yrittäjällä voi hyvinkin olla kyky improvisoida. Hän siis kykenee intuitionsa pohjalta käsittelemään kaaosta, jossa on.

Juha T. Hakala
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori, filosofi ja yrittäjä (www.ideo.fi)

Comments are closed.