Tutkimusryhmä

Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Pajatie 5, 85500 Nivala
www.oulu.fi/oei

Katariina Ala-Rämi:n kuva.
Katariina Ala-Rämi
Tutkijatohtori Työpuhelin: +358 50 3509471

Työskentelen MicroENTREn tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Energiakaivos—hankkeessa. Tehtäväni on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen. Olen filosofian tohtori pääaineenani suunnittelumaantiede. Väitöskirjatyössäni tutkin pohjoissuomalaisten korkean teknologian yritysten yhteistyötä Pohjois-Suomessa: miten tuoteinnovaatioiden kehittämisessä tarvittavat kumppanit löytyvät ja yhteistyötä ylläpidetään globaalissa toimintaympäristössä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella.

Ennen nykyistä tehtävääni viimeiset vuodet tutkin erityisesti pohjoisen Suomen osaamispotentiaalia merenkulkualan tarpeista lähtien. Hankkeissa on etsitty arktisen ja teknologisen osaamisen tuomia ratkaisuja niin satamatoimintojen kehittämisestä uusiin polttoaineisiin kuin polaarialueilla navigoinnista Pohjanlahden rannikkomatkailun ja toivon näiden teemojen näkyvän myös tulevissa hankkeissa.

Tutkimuskohteitani yhdistää talousmaantieteellinen näkökulma pienten yrityksien toimintaan. Maantieteilijänä olen taipuvainen näkemään alueen ja sen toimijoiden merkityksen kaikkialla, erityisesti vetovoimaisen ja kannustavan toimintaympäristön luojana.

Lue lisää »
Leena Eskola:n kuva.
Leena Eskola
Projektitutkija Työpuhelin: +358400906103

Toimin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen projektipäällikkönä ja osallistun tutkimukseen ja kehittämistoimintaan.

Lue lisää »
Riitta Forsten-Astikainen:n kuva.
Riitta Forsten-Astikainen
Projektitutkija Työpuhelin: +358469220913

Toimin projektitutkijana MicroENTRE –tutkimusryhmässä ja  Pohjois-Savon Mikroyritysten kasvualusta –hankkeen ydinryhmätoiminnassa. Olen toiminut pitkään mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan monipuolisissa tutkimus- kehittämishankkeissa ja ollut itsekin yrittäjänä 17 vuotta.

Yrittäjyyden MBA:n lopputyönä tutkin yrittäjyyskasvatusta peruskouluissa, kauppatieteiden maisterin tutkinnon gradun aiheena oli tiedon siirron mekanismit palveluliiketoiminnan yrityskaupoissa ja parhaillaan työstän väitöskirjaa työntekijän reflektiokyvykkyydestä ja holistisesta osaamiskäsityksestä liittyen omiin työtehtäviin ja organisaation oppimiseen. Lisäksi minulla on taustalla sekä kasvatustieteen että tulevaisuudentutkimuksen opintoja.

Olen syntynyt yrittäjäperheeseen ja ollut koko työhistoriani tekemisissä yrittäjyyden kanssa. Opetan ja luennoin sivutoimisesti yrittäjyydestä eri oppilaitoksissa ja tilaisuuksissa. Maamme tulevaisuus lepää yrittäjyyden varassa, joten on etuoikeutettua olla mukana tukemassa ja kehittämässä suomalaista mikroyrittäjyyttä sisulla ja sydämellä!

Lue lisää »
Kai Hänninen:n kuva.
Kai Hänninen
Tutkijatohtori, TkT Työpuhelin: +358405747951

Työskentelen Mikroyritysten kasvualusta -hankkeessa tutkijatohtorina ja vastaan Raahen alueen mikroyritystoiminnasta. Viimeaikoina työpöydällä on ollut ”yrityksen kasvun tekijät” kyselytutkimuksen valmistelu. Kyselyllä pyrimme löytämään uutta tietoa nimenomaan mikroyritysten näkökulmasta. Kysely avautui kohderyhmälle ke 6.4. ja toivon siihen runsaasti vastauksia.

Lue lisää »
Eija Korjonen:n kuva.
Eija Korjonen
Projektisihteeri, yo-merkonomi, tradenomi (AMK) -opiskelija Työpuhelin: +358 400 919332

Toimin MicroENTRE-tutkimusryhmässä projektisihteerinä usean eri hankkeen projekti-, talous- ja henkilöstöhallinnon parissa. Lisäksi työnkuvaani kuuluu johdon sihteerin tehtäviä ja Kerttu Saalasti säätiön sihteerinä toimiminen. Työn ohella suoritan tradenomin (AMK) -opintoja monimuotototeutuksena. Voit ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa, mitä en itse tiedä, otan selvää!

 

Lue lisää »
Heli Kurikkala:n kuva.
Heli Kurikkala
Projektitutkija Työpuhelin: +358408261444

Toimin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä, Luovat ratkaisut -hankkeessa, projektitutkijana. Olen taustaltani kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja opinto-ohjaaja. Teen parhaillaan väitöskirjaa, jossa tutkin Pohjanmaalla menestyneiden perheyritysten johtajatarinoita ja johtajana kasvamista. Olen kotoisin myös yrittäjäperheestä ja olen myös itse toiminut yrittäjänä liki 5 vuotta. Lisäksi aloitan pian kaksivuotiset työnohjaajan opinnot.
Yrittäjyydessä, johtamisessa ja organisaation kehittämisen alueilla näen valtavan kasvun mahdollisuuden. On hienoa olla edistämässä suomalaista yrittäjyyttä huipputiimissä!

 

Lue lisää »
Matti Muhos:n kuva.
Matti Muhos
Johtaja, dosentti, TkT Kerttu Saalasti Instituutti Työpuhelin: 0400 407 590

Toimin mikroyrittäjyyden  tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa. Vastuullani on mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREn johtaminen, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyö, sekä yrityslähtöinen tutkimus- kehitys- ja koulutustoiminnan uudistaminen yhteistyössä tähän tavoitteeseen sitoutuneiden yhteistyökumppanien kanssa. MicroENTRE:n hankeportfolion suunnittelu sekä rahoituksen hankkiminen on olennainen osa työtäni. MicroENTRE -tutkimusryhmä on ainoa laatuaan Pohjoismaissa. MicroENTREä viedään eteenpäin tiimijohtamisen periaatteilla – laadukkaasti johdettu tiimi tuottaa parempaa tulosta kuin erikseen ohjatut yksilöt.

Minulla on diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinnot Oulun yliopistosta tuotantotalouden alalla. Lisäksi olen Jyväskylän yliopiston teknologialiiketoiminnan dosentti. Kaksi keskeisintä fokusaluetta tutkimuksessani ovat teknologialiiketoiminta sekä innovatiivinen käynnistyvä ja kasvava liiketoiminta.

Oman julkaisutoiminnan lisäksi toimin apulaispäätoimittajana ja vierailevana päätoimittajana useissa kansainvälisissä aikakausilehdissä, osallistun aktiivisesti arviointiin, osallistun kv. konferenssien järjestämiseen mm. vierailevana pääpuhujana, apulaispuheenjohtajana ja kansainvälisen ohjausryhmän jäsenenä sekä osallistun kansainvälisellä tasolla väitöskirjojen arviointiin.  Toimin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän ja mikroyrittäjyyden tutkimuspiirin jatko-opintojen ohjaajana.

Kansainvälistä tutkimuskokemusta minulla on mm. tutkijavierailuista ja opetusvierailuista Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Näistä tuloksena on esimerkiksi yhteistyösopimus Oulun yliopiston ja UCSD Rady School of Managementin välillä. Vahva kansainvälinen  tutkimusyhteistyöverkosto lisää tutkimuksen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Toimimalla asiantuntijana, valmentajana ja kouluttajana teollisuudessa pidän yllä aktiivista yritysyhteistyötä. Teollisuuden ylemmälle ja keskijohdolle sekä yrittäjille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia olen koordinoinut vuodesta 2005 alkaen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jatkuvat ja toimivat yhteydet yrityksiin ovat minulle tärkeitä.

Julkaisuluettelo: http://www.mattimuhos.fi

Lue lisää »
Eija-Riitta Niinikoski:n kuva.
Eija-Riitta Niinikoski
Kehityspäällikkö Työpuhelin: +358-400 919310

Toimin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä joidenkin hankkeiden projektipäällikkönä ja osallistun tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Tehtävääni instituutin kehityspäällikkönä kuuluu myös vastuu aluekehittämisen uusista avauksista ja toiminnan kehittämisestä.

Lue lisää »
Martti Saarela:n kuva.
Martti Saarela
Projektitutkija, OTM, KTM, Tohtoriopiskelija (tuotantotalous) Työpuhelin: +358 40 559 6996

Työskentelen projektitutkijana MicroENTRE-tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä toimin Mikroyritysten kasvualusta sekä OK#Kasvuverkosto -hankkeissa. Mikroyritysten ydinryhmätoiminnan lisäksi keskityn  digitaalisten start-up yritysten kasvuvaiheisiin, sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaympäristöön sekä julkisiin hankintoihin. Jatko-opintoni keskittyvät julkisen sektorin paikallisesti tuottamiin yritystuki- ja yrityspalvelujärjestelmiin harvaan asutuilla alueilla. Väitöskirjaa teen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osastolle.

Lue lisää »
Hannu Savela:n kuva.
Hannu Savela
Projektitutkija Kotipuhelinnumero: 040 1251 119 Työpuhelin: 050 309 1494

Minun vastuulla on rakentaa Mikroyrittäjyyskeskuksen liiketoimintamallia, jotta voimme olla tukemassa entistä paremmin mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Toimin useassa kasvuyrityksessä omistajana, valmentajana, neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä. Haluan tuoda käytännön kokemukseni mikroyritysverkoston käyttöön mutta myös rikastaa kokemusta yrittäjyyteen ja ennenkaikkea yritysten kasvumekanismeihin liittyvällä tutkimuksella.

 

Lue lisää »
Anna-Mari Simunaniemi:n kuva.
Anna-Mari Simunaniemi
Mikroyrittäjyyden va. tutkimusjohtaja, FT, TtM (kliininen ravitsemustiede) Työpuhelin: 050 466 2832

Toimin va. tutkimusjohtajana Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREssä.

Tällä hetkellä olen tutkijana mukana erityisesti mikroyrittäjien työkykyä ja palautumista edistävässä Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work)-hankkeessa, jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen Akatemia.

Olen suorittanut tohtorintutkinnon Uppsalan yliopistossa vuonna 2011. Väitöstutkimukseni aiheena oli kasvisten ja hedelmien käyttö sekä niihin liittyvät asenteet ja online-viestintä. Taustaltani olen Kuopion yliopistosta valmistunut terveystieteiden maisteri pääaineena kliininen ravitsemustiede. Lisäksi olen tehnyt maisteriopinnot Karoliinisessa instituutissa kansanterveysravitsemuksesta.

Lue lisää »
Kyllikki Taipale-Erävala:n kuva.
Kyllikki Taipale-Erävala
Tutkijatohtori, TkT, tuotantotalous Työpuhelin: +358 50 576 5764

Toimin tutkijatohtorina MicroENTRE –tutkimusryhmässä. Työtehtävien pääpaino on Pcosess SME-hankkeessa, jossa parannetaan prosessiteollisuuteen liittyvien pienyritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja sekä luodaan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Olen suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon Åbo Akademissa vuonna 2016. Väitöskirjan aiheena on sellainen osaaminen, millä pienyritykset selviävät muuttuvista liiketoimintaympäristöistä (Survival Competencies in SMEs in Changing Business Environments). TkT-tutkinto on tehty tuotantotalouden pääaineessa kuin myös aikaisempi diplomi-insinöörin tutkinto. Olen myös koneinsinööri erikoistuneena energia- ja LVI-tekniikkaan.

Aikaisempi työhistoria liittyy tutkimukseen ja pedagogisesti pätevänä opettajana koulutukseen sekä LVI- ja energia-alan työnjohto-, suunnittelu- ja konsultointitehtäviin. Sivutoiminen ammatinharjoittaminen matkailun  ja tiedotuksen aloilta vuodesta 2001 lähtien on antanut minulle hyvää käytännön tietoa pienyrittämisestä.

Arvostan suuresti MicroENTREn tekemää työtä yritysten hyväksi ja olen ylpeä saadessani toimia pienyritysten toiminnan kehittämisessä muiden ryhmän ammattilaisten sekä yritysten kanssa yhdessä.

Lue lisää »
Mirja Väänänen:n kuva.
Mirja Väänänen
Tutkijatohtori, TkT Työpuhelin: +358 40 832 1003

Toimin MikroENTRE-tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Sales is a King -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on analysoida ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten myyntiosaamista. Tehtäviini kuuluu hankkeessa toteutettavan tiedonkeruun suunnittelu ja toteuttaminen, sekä erityisesti selvittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin kypsyystasoa.

Olen toiminut yliopistolla erilaisissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustehtävissä. Väitökseni v. 2010 koski viestintää korkeanteknologian tuotekehitysympäristössä. Tutkimuksessa mielenkiinnonkohteitani ovat usein henkilöstön osaamisen ja tietämyksen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä, työyhteisöviestintä ja tiedonkulku.

 

 

 

 

Lue lisää »
Kati Vehmas:n kuva.
Kati Vehmas
Projektitutkija Työpuhelin: +358 50 4127456

Toimin projektitutkijana Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hankkeessa. Työskentelen Rovaniemeltä käsin, hanke on Oulun ja Lapin yliopiston yhteinen. Taustaltani olen sekä yhteiskuntatieteiden, että taiteen maisteri, taskussa on myös opettajan pedagogiset opinnot. Työelämässä olen pitkän linjan projektitukija ja tunnen mikroyrittäjän arjen omassa perheessäni. Olen työskennellyt myös Lapin urheiluopistolla palvelupäällikkönä, ja tunnen erityisen hyvin sitä kautta työhyvinvoinnin kentän.

Valmistelen väitöskirjaa innovaatiojärjestelmään ja yritysten innovaatiotoimintaan liittyen. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on yritysten kokemukset yhteistyöshankkeista ja käytäntöjen muutos innovaatiotoiminnassa. Mahdollisuus osallistua mikroyrittäjien toiminnan kehittämiseen ja uusien avauksien tukemiseen on hieno!

Lue lisää »