Matti Muhos » Yhteystiedot

Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Pajatie 5, 85500 Nivala
www.oulu.fi/ksi

Matti Muhos

Johtaja, dosentti, TkT Kerttu Saalasti Instituutti
Työpuhelin: 0400 407 590
Matti Muhos:n kuva.

Kuvaus

Toimin mikroyrittäjyyden  tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa. Vastuullani on mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREn johtaminen, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyö, sekä yrityslähtöinen tutkimus- kehitys- ja koulutustoiminnan uudistaminen yhteistyössä tähän tavoitteeseen sitoutuneiden yhteistyökumppanien kanssa. MicroENTRE:n hankeportfolion suunnittelu sekä rahoituksen hankkiminen on olennainen osa työtäni. MicroENTRE -tutkimusryhmä on ainoa laatuaan Pohjoismaissa. MicroENTREä viedään eteenpäin tiimijohtamisen periaatteilla – laadukkaasti johdettu tiimi tuottaa parempaa tulosta kuin erikseen ohjatut yksilöt.

Minulla on diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinnot Oulun yliopistosta tuotantotalouden alalla. Lisäksi olen Jyväskylän yliopiston teknologialiiketoiminnan dosentti. Kaksi keskeisintä fokusaluetta tutkimuksessani ovat teknologialiiketoiminta sekä innovatiivinen käynnistyvä ja kasvava liiketoiminta.

Oman julkaisutoiminnan lisäksi toimin apulaispäätoimittajana ja vierailevana päätoimittajana useissa kansainvälisissä aikakausilehdissä, osallistun aktiivisesti arviointiin, osallistun kv. konferenssien järjestämiseen mm. vierailevana pääpuhujana, apulaispuheenjohtajana ja kansainvälisen ohjausryhmän jäsenenä sekä osallistun kansainvälisellä tasolla väitöskirjojen arviointiin.  Toimin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän ja mikroyrittäjyyden tutkimuspiirin jatko-opintojen ohjaajana.

Kansainvälistä tutkimuskokemusta minulla on mm. tutkijavierailuista ja opetusvierailuista Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Näistä tuloksena on esimerkiksi yhteistyösopimus Oulun yliopiston ja UCSD Rady School of Managementin välillä. Vahva kansainvälinen  tutkimusyhteistyöverkosto lisää tutkimuksen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Toimimalla asiantuntijana, valmentajana ja kouluttajana teollisuudessa pidän yllä aktiivista yritysyhteistyötä. Teollisuuden ylemmälle ja keskijohdolle sekä yrittäjille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia olen koordinoinut vuodesta 2005 alkaen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jatkuvat ja toimivat yhteydet yrityksiin ovat minulle tärkeitä.

Julkaisuluettelo: http://www.mattimuhos.fi

Kategoriat: Tutkimusryhmä
Päivitetty 2 kuukautta sitten.