Katariina Ala-Rämi » Yhteystiedot

Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Pajatie 5, 85500 Nivala
www.oulu.fi/ksi

Katariina Ala-Rämi

Tutkijatohtori
Työ PL 7300 Oulun yliopisto 90014 Työpuhelin: +358 50 3509471
Katariina Ala-Rämi:n kuva.

Kuvaus

Työskentelen MicroENTREn tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Energiakaivos—hankkeessa. Tehtäväni on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen. Olen filosofian tohtori pääaineenani suunnittelumaantiede. Väitöskirjatyössäni tutkin pohjoissuomalaisten korkean teknologian yritysten yhteistyötä Pohjois-Suomessa: miten tuoteinnovaatioiden kehittämisessä tarvittavat kumppanit löytyvät ja yhteistyötä ylläpidetään globaalissa toimintaympäristössä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella.

Ennen nykyistä tehtävääni viimeiset vuodet tutkin erityisesti pohjoisen Suomen osaamispotentiaalia merenkulkualan tarpeista lähtien. Hankkeissa on etsitty arktisen ja teknologisen osaamisen tuomia ratkaisuja niin satamatoimintojen kehittämisestä uusiin polttoaineisiin kuin polaarialueilla navigoinnista Pohjanlahden rannikkomatkailun ja toivon näiden teemojen näkyvän myös tulevissa hankkeissa.

Tutkimuskohteitani yhdistää talousmaantieteellinen näkökulma pienten yrityksien toimintaan. Maantieteilijänä olen taipuvainen näkemään alueen ja sen toimijoiden merkityksen kaikkialla, erityisesti vetovoimaisen ja kannustavan toimintaympäristön luojana.

Kategoriat: Tutkimusryhmä
Päivitetty 11 kuukautta sitten.