Yhteystiedot

Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Pajatie 5, 85500 Nivala
www.oulu.fi/ksi

Katariina Ala-Rämi:n kuva.
Katariina Ala-Rämi
Tutkijatohtori Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti InsittuuttiMicroENTRE Työpuhelin: +358 50 3509471

Työskentelen MicroENTREn tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Energiakaivos—hankkeessa. Tehtäväni on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen. Olen filosofian tohtori pääaineenani suunnittelumaantiede. Väitöskirjatyössäni tutkin pohjoissuomalaisten korkean teknologian yritysten yhteistyötä: miten tuoteinnovaatioiden kehittämisessä tarvittavat kumppanit löytyvät ja yhteistyötä ylläpidetään hyvin globaalissa toimintaympäristössä näillä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella. Tältä pohjalta tutkimusryhmässä aloittaminen on hyvin innostavaa.

Ennen nykyistä tehtävääni viimeiset vuodet tutkin erityisesti pohjoisen Suomen osaamispotentiaalia merenkulkualan tarpeista lähtien. Hankkeissa on etsitty arktisen ja teknologisen osaamisen tuomia ratkaisuja niin satamatoimintojen kehittämisestä uusiin polttoaineisiin kuin polaarialueilla navigoinnista Pohjanlahden rannikkomatkailun ja toivon näiden teemojen näkyvän myös tulevissa hankkeissa.

Tutkimuskohteeni ovat olleet varsin talousmaantieteellisiä painottuen etenkin pienten yrityksien näkökulmaan, mihin epäilemättä on vaikuttanut kasvaminen pienyrittäjyyteen taipuvaisessa suvussa. Maantieteilijänä olen taipuvainen näkemään alueen ja sen toimijoiden merkityksen kaikkialla, erityisesti vetovoimaisen ja kannustavan toimintaympäristön luojana.

Lue lisää »
Ylivieskan seutu: Mari Autio
Työpuhelin: +358401290558
Lue lisää »
Leena Eskola:n kuva.
Leena Eskola
Projektitutkija Työpuhelin: +358400906103

Toimin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen projektipäällikkönä ja osallistun tutkimukseen ja kehittämistoimintaan.

Lue lisää »
Riitta Forsten-Astikainen:n kuva.
Riitta Forsten-Astikainen
Projektitutkija Työpuhelin: +358469220913

Toimin projektitutkijana MicroENTRE –tutkimusryhmässä ja  Pohjois-Savon Mikroyritysten kasvualusta –hankkeen ydinryhmätoiminnassa. Olen toiminut pitkään mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan monipuolisissa tutkimus- kehittämishankkeissa ja ollut itsekin yrittäjänä 17 vuotta.

Yrittäjyyden MBA:n lopputyönä tutkin yrittäjyyskasvatusta peruskouluissa, kauppatieteiden maisterin tutkinnon gradun aiheena oli tiedon siirron mekanismit palveluliiketoiminnan yrityskaupoissa ja parhaillaan työstän väitöskirjaa työntekijän reflektiokyvykkyydestä ja holistisesta osaamiskäsityksestä liittyen omiin työtehtäviin ja organisaation oppimiseen. Lisäksi minulla on taustalla sekä kasvatustieteen että tulevaisuudentutkimuksen opintoja.

Olen syntynyt yrittäjäperheeseen ja ollut koko työhistoriani tekemisissä yrittäjyyden kanssa. Opetan ja luennoin sivutoimisesti yrittäjyydestä eri oppilaitoksissa ja tilaisuuksissa. Maamme tulevaisuus lepää yrittäjyyden varassa, joten on etuoikeutettua olla mukana tukemassa ja kehittämässä suomalaista mikroyrittäjyyttä sisulla ja sydämellä!

Lue lisää »
Kai Hänninen:n kuva.
Kai Hänninen
Tutkijatohtori, TkT Työpuhelin: +358405747951

Työskentelen Mikroyritysten kasvualusta -hankkeessa tutkijatohtorina ja vastaan Raahen alueen mikroyritystoiminnasta. Viimeaikoina työpöydällä on ollut ”yrityksen kasvun tekijät” kyselytutkimuksen valmistelu. Kyselyllä pyrimme löytämään uutta tietoa nimenomaan mikroyritysten näkökulmasta. Kysely avautui kohderyhmälle ke 6.4. ja toivon siihen runsaasti vastauksia.

Lue lisää »
Nivala-Haapajärven seutu: Arto Junno
Työpuhelin: +358444457011
Lue lisää »
Keski-Pohjanmaa: Reijo Kinnunen:n kuva.
Keski-Pohjanmaa: Reijo Kinnunen
Projektipäällikkö KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY Työpuhelin: +358447809240
Lue lisää »
Kuopion seutu: Risto Koivisto
Aluevastaava/ MikroGrow Kuopion kaupunki/ YrityspalveluKuopion seudun ydinryhmä Työpuhelin: +358447182043
Lue lisää »
SavoGrow -alue: Olli Kokander
Aluevastaava/ MikroGrow Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ SuonenjokiSavoGrow -alueen ydinryhmä toimii Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella Työpuhelin: +358207464645
Lue lisää »
Eija Korjonen:n kuva.
Eija Korjonen
Projektisihteeri, yo-merkonomi, tradenomi (AMK) -opiskelija Työpuhelin: +358 400 919332

Toimin MicroENTRE-tutkimusryhmässä projektisihteerinä usean eri hankkeen projekti-, talous- ja henkilöstöhallinnon parissa. Lisäksi työnkuvaani kuuluu johdon sihteerin tehtäviä ja Kerttu Saalasti säätiön sihteerinä toimiminen. Työn ohella suoritan tradenomin (AMK) -opintoja monimuotototeutuksena. Voit ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa, mitä en itse tiedä, otan selvää!

 

Lue lisää »
Heli Kurikkala:n kuva.
Heli Kurikkala
Projektitutkija Työpuhelin: +358408261444

Toimin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä, Luovat ratkaisut -hankkeessa, projektitutkijana. Olen taustaltani kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja opinto-ohjaaja. Teen parhaillaan väitöskirjaa, jossa tutkin Pohjanmaalla menestyneiden perheyritysten johtajatarinoita ja johtajana kasvamista. Olen kotoisin myös yrittäjäperheestä ja olen myös itse toiminut yrittäjänä liki 5 vuotta. Lisäksi aloitan pian kaksivuotiset työnohjaajan opinnot.
Yrittäjyydessä, johtamisessa ja organisaation kehittämisen alueilla näen valtavan kasvun mahdollisuuden. On hienoa olla edistämässä suomalaista yrittäjyyttä huipputiimissä!

 

Lue lisää »
SavoGrow -alue: Tapani Laitinen
Aluevastaava/ MikroGrow Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ KeiteleSavoGrow -alueen ydinryhmä toimii Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella Työpuhelin: +358207464655
Lue lisää »
SavoGrow -alue: Iiro Lyytinen
Aluevastaava/ MikroGrow Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ RautalampiSavoGrow -alueen ydinryhmä toimii Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella Työpuhelin: +358207464650
Lue lisää »
Haapavesi ja Siikalatva Ismo Mäkeläinen
Työpuhelin: +358405148935
Lue lisää »
Matti Muhos:n kuva.
Matti Muhos
Tutkimusjohtaja, dosentti, TkT Työpuhelin: 0400 407 590

Toimin mikroyrittäjyyden  tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa. Vastuullani on mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREn johtaminen, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyö, sekä yrityslähtöinen tutkimus- kehitys- ja koulutustoiminnan uudistaminen yhteistyössä tähän tavoitteeseen sitoutuneiden yhteistyökumppanien kanssa. MicroENTRE:n hankeportfolion suunnittelu sekä rahoituksen hankkiminen on olennainen osa työtäni. MicroENTRE -tutkimusryhmä on ainoa laatuaan Pohjoismaissa. MicroENTREä viedään eteenpäin tiimijohtamisen periaatteilla – laadukkaasti johdettu tiimi tuottaa parempaa tulosta kuin erikseen ohjatut yksilöt.

Minulla on diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinnot Oulun yliopistosta tuotantotalouden alalla. Lisäksi olen Jyväskylän yliopiston teknologialiiketoiminnan dosentti. Kaksi keskeisintä fokusaluetta tutkimuksessani ovat teknologialiiketoiminta sekä innovatiivinen käynnistyvä ja kasvava liiketoiminta.

Oman julkaisutoiminnan lisäksi toimin apulaispäätoimittajana ja vierailevana päätoimittajana useissa kansainvälisissä aikakausilehdissä, osallistun aktiivisesti arviointiin, osallistun kv. konferenssien järjestämiseen mm. vierailevana pääpuhujana, apulaispuheenjohtajana ja kansainvälisen ohjausryhmän jäsenenä sekä osallistun kansainvälisellä tasolla väitöskirjojen arviointiin.  Toimin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän ja mikroyrittäjyyden tutkimuspiirin jatko-opintojen ohjaajana.

Kansainvälistä tutkimuskokemusta minulla on mm. tutkijavierailuista ja opetusvierailuista Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Näistä tuloksena on esimerkiksi yhteistyösopimus Oulun yliopiston ja UCSD Rady School of Managementin välillä. Vahva kansainvälinen  tutkimusyhteistyöverkosto lisää tutkimuksen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Toimimalla asiantuntijana, valmentajana ja kouluttajana teollisuudessa pidän yllä aktiivista yritysyhteistyötä. Teollisuuden ylemmälle ja keskijohdolle sekä yrittäjille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia olen koordinoinut vuodesta 2005 alkaen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jatkuvat ja toimivat yhteydet yrityksiin ovat minulle tärkeitä.

Julkaisuluettelo: http://www.mattimuhos.fi

Lue lisää »
Ylä-Savon alue: Virpi Murtola
Aluevastaava/ MikroGrow Iisalmen kaupunkiYlä-Savon alue Työpuhelin: +358406305133
Lue lisää »
Eija-Riitta Niinikoski:n kuva.
Eija-Riitta Niinikoski
Kehityspäällikkö Työpuhelin: +358-400 919310

Toimin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä joidenkin hankkeiden projektipäällikkönä ja osallistun tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Tehtävääni instituutin kehityspäällikkönä kuuluu myös vastuu aluekehittämisen uusista avauksista ja toiminnan kehittämisestä.

Lue lisää »
SavoGrow -alue: Aarno Niskanen
Aluevastaava/ MikroGrow Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ PielavesiSavoGrow -alueen ydinryhmä toimii Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella Työpuhelin: +358207464660
Lue lisää »
Oulujokivarsi ja Ii-Simo-Pudasjärvi: Arja Packalen
Projektipäällikkö Oulunkaaren kuntayhtymäOulujokivarren ydinryhmä toimii Muhoksella, Utajärvellä ja Vaalassa. Ii-Simo-Pudasjärvi -ydinryhmä toimii Iissä, Simossa ja Pudasjärvellä. Työpuhelin: +358505664179
Lue lisää »
Haapavesi ja Siikalatva Tarmo Pallari
Työpuhelin: +358447591306
Lue lisää »
Raahen seutu: Riitta Palosaari
Työpuhelin: +358408303198
Lue lisää »
Varkauden alue: Petra Ryymin
Aluevastaava/ MikroGrow Navitas Kehitys OyVarkauden alueen ydinryhmä Työpuhelin: +358451681030
Lue lisää »
Martti Saarela:n kuva.
Martti Saarela
Projektitutkija, OTM, KTM, Tohtoriopiskelija (tuotantotalous) Työpuhelin: +358 40 559 6996

Työskentelen projektitutkijana MicroENTRE-tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä toimin Mikroyritysten kasvualusta sekä OK#Kasvuverkosto -hankkeissa. Mikroyritysten ydinryhmätoiminnan lisäksi keskityn  digitaalisten start-up yritysten kasvuvaiheisiin, sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaympäristöön sekä julkisiin hankintoihin. Jatko-opintoni keskittyvät julkisen sektorin paikallisesti tuottamiin yritystuki- ja yrityspalvelujärjestelmiin harvaan asutuilla alueilla. Väitöskirjaa teen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osastolle.

Lue lisää »
Oulujokivarsi ja Ii-Simo-Pudasjärvi: Martti Saarela
Projektitutkija Oulun yliopistoOulujokivarren ydinryhmä toimii Muhoksella, Utajärvellä ja Vaalassa. Ii-Simo-Pudasjärvi -ydinryhmä toimii Iissä, Simossa ja Pudasjärvellä. Työpuhelin: +358405596996
Lue lisää »
Anna-Mari Simunaniemi:n kuva.
Anna-Mari Simunaniemi
Tutkijatohtori, FT, TtM (kliininen ravitsemustiede) Työpuhelin: 050 466 2832

Toimin projektitutkijana MicroENTRE-tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä olen mukana sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuvaiheita selvittävässä SoteYBoost-hankkeessa, eknologiayritysten liiketoimintaympäristöjä vertailevassa TeknoKESK-tutkimuksessa sekä kansainvälisessä ProcessSME-hankkeessa.

Olen suorittanut tohtorintutkinnon Uppsalan yliopistossa vuonna 2011. Väitöstutkimukseni aiheena oli kasvisten ja hedelmien käyttö sekä niihin liittyvät asenteet ja online-viestintä. Taustaltani olen Kuopion yliopistosta valmistunut terveystieteiden maisteri pääaineena kliininen ravitsemustiede. Lisäksi olen tehnyt maisteriopinnot Karoliinisessa instituutissa kansanterveysravitsemuksesta.

Minua kiinnostaa ensisijaisesti suomalaisen maaseudun elinkeinojen ja elinolosuhteiden edistäminen sekä tutkimuksen että aluekehittämisen keinoin. Onneksi Oulun Eteläisen instituutissa pystymme yhdistämään nämä molemmat. MicroENTREssä tutkimuksellinen fokus on mikroyrittäjyyden kasvussa ja kansainvälistymisessä. Näiden takaa löytyy mielenkiintoisia tutkimusaiheita esimerkiksi eri alojen yritysten kasvuun liittyvistä erityispiirteistä, alueelliset erot yritysten kehittymisessä, yrittäjien ja mikroyritysten työntekijöiden työhyvinvointi tai maaseudun uudistuvat yritysmallit. Näissä riittää paljon selvitettävää ja yhteistyö alueen yrittäjien, yrityspalveluiden, kuntien ja muiden tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden kanssa on toimintamme perustaa.

Aloitin MicroENTREssä syksyllä 2015. Sitä ennen olin projektipäällikkönä useammassa lähiruokaan, kotityöpalveluihin ja muihinkin alueen elinkeinoihin liittyvissä kehittämishankkeissa.

 

 

Lue lisää »
Koillismaa: Kari Sirviö
Yrityskehittäjä Naturpolis Oy Työpuhelin: +358408344707
Lue lisää »
Kyllikki Taipale-Erävala:n kuva.
Kyllikki Taipale-Erävala
Tutkijatohtori, TkT, tuotantotalous Työpuhelin: +358 50 576 5764

Toimin tutkijatohtorina MicroENTRE –tutkimusryhmässä. Työtehtävien pääpaino on Pcosess SME-hankkeessa, jossa parannetaan prosessiteollisuuteen liittyvien pienyritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja sekä luodaan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Olen suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon Åbo Akademissa vuonna 2016. Väitöskirjan aiheena on sellainen osaaminen, millä pienyritykset selviävät muuttuvista liiketoimintaympäristöistä (Survival Competencies in SMEs in Changing Business Environments). TkT-tutkinto on tehty tuotantotalouden pääaineessa kuin myös aikaisempi diplomi-insinöörin tutkinto. Olen myös koneinsinööri erikoistuneena energia- ja LVI-tekniikkaan.

Aikaisempi työhistoria liittyy tutkimukseen ja pedagogisesti pätevänä opettajana koulutukseen sekä LVI- ja energia-alan työnjohto-, suunnittelu- ja konsultointitehtäviin. Sivutoiminen ammatinharjoittaminen matkailun  ja tiedotuksen aloilta vuodesta 2001 lähtien on antanut minulle hyvää käytännön tietoa pienyrittämisestä.

Arvostan suuresti MicroENTREn tekemää työtä yritysten hyväksi ja olen ylpeä saadessani toimia pienyritysten toiminnan kehittämisessä muiden ryhmän ammattilaisten sekä yritysten kanssa yhdessä.

Lue lisää »
Savo-Grow -alue Sari Tulila
Aluevastaava/ MikroGrow Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ Tervo, VesantoSavoGrow -alueen ydinryhmä toimii Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella Työpuhelin: +358207464640
Lue lisää »
SavoGrow -alue: Laura Vänskä
Projektipäällikkö/ MikroGrow Kehitysyhtiö SavoGrow OySavoGrow -alueen ydinryhmä toimii Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella Työpuhelin: +358207464656
Lue lisää »
Kati Vehmas:n kuva.
Kati Vehmas
Projektitutkija Työpuhelin: +358 50 4127456

Toimin projektitutkijana Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hankkeessa. Työskentelen Rovaniemeltä käsin, hanke on Oulun ja Lapin yliopiston yhteinen. Taustaltani olen sekä yhteiskuntatieteiden, että taiteen maisteri, taskussa on myös opettajan pedagogiset opinnot. Työelämässä olen pitkän linjan projektitukija ja tunnen mikroyrittäjän arjen omassa perheessäni. Olen työskennellyt myös Lapin urheiluopistolla palvelupäällikkönä, ja tunnen erityisen hyvin sitä kautta työhyvinvoinnin kentän.

Valmistelen väitöskirjaa innovaatiojärjestelmään ja yritysten innovaatiotoimintaan liittyen. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on yritysten kokemukset yhteistyöshankkeista ja käytäntöjen muutos innovaatiotoiminnassa. Mahdollisuus osallistua mikroyrittäjien toiminnan kehittämiseen ja uusien avauksien tukemiseen on hieno!

Lue lisää »