Voiko nuoriin luottaa?

Ensimmäisen kerran minulle esitettiin tuo kysymys reilu vuosi sitten, kun olin Virossa eräässä kansainvälisessä seminaarissa kertomassa nuorille suunnatusta rahoituksesta. Kysyjä jatkoi ”Millaisen sopimuksen kirjoitatte nuorten kanssa?” Hämmennyin, miksi ei voisi luottaa? Vastaukseni jälkeen oli kysyjän vuoro hämmentyä; ”Kyllä nuoriin voi luottaa. Emme tarvitse kirjallisia sopimuksia, hakemus riittää.”

Tämän reilun vuoden aikana minulle on esitetty samainen kysymys useampaankin kertaan. Toiset verhoilevat mietteensä kauniimmin ”Millaisia ongelmia teillä on ollut?”. Enää kysymykset eivät aiheuta hämmennystä, mutta en voi kiistää etteivätkö ne hetkittäin ärsyttäisi.  

Työnantajani on maaseudunkehittämisyhdistys Leader. Tehtävämme on auttaa maaseudun asukkaita kehittämään maaseutua heidän tarpeitaan vastaavaksi Leader-rahoitusta hyödyntäen, neuvoa asiakkaita heidän tekemässään hanketyössä sekä järjestää toimintaa omalle toiminta-alueellemme. Olemme ottaneet tähän kehittämistyöhön mukaan myös nuoret. Me muun muassa rahoitamme nuorten omia, pieniä projekteja. Tarve näille projekteille täytyy tulla nuorilta itseltään. Heidän täytyy kirjoittaa rahoitushakemus, toteuttaa projekti ja raportoida se, ihan samalla tavalla kuin aikuistenkin. Projektit voivat olla mitä vain tapahtuman järjestämisestä, pelivälineiden hankintaan tai vaikka harjoitusyritystoiminnan käynnistämiseen/kehittämiseen liittyviä hankintoja. Mitä vain, mitä nuoret itse tarvitsevat ja mistä hyötyvät myös muut alueen asukkaat. Nämä rahoitushakemukset käsittelee alueemme nuorista koostuva nuorisotyöryhmä. He päättävät ovatko projektit rahoitettavia vai eivät. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen hakijat saavat rahoituksen ilmoittamalleen tilille etukäteen. Tämä aiheuttaa hämmästystä ja epäluuloa. Noinkohan vain nuoret hoitavat asiat?

Nuorten viihtyvyys maaseudulla on tärkeää, sillä se kuvastaa hyvinvointia. Kun nuoret voivat kotiseudullaan hyvin, heillä ei ole tarvetta lähteä etsimään sitä muualta. Koulutus on yksi osa tätä hyvinvointia. Toinen osa on työpaikat ja yrittäjyyskasvatus ja kolmas osa on vapaa-aika. Nuoret voivat kantaa kortensa kekoon kaikilla näillä osa-alueilla, kun vain uskomme heihin ja annamme heille mahdollisuuden.

Meillä ”aikuisilla” ei ole varaa aliarvioida ja halveksia nuorisoamme. Me tarvitsemme heitä, sillä heissä on tulevaisuutemme. Aivan liian usein unohdamme sen, että samalla tavalla yrityksen ja erehdyksen kautta mekin olemme asiat oppineet. Arvostakaamme ja kunnioittakaamme siis nuoriamme, aivan kuin pyydämme heitä arvostamaan ja kunnioittamaan vanhempiaan.

Me Keskipiste-Leaderilla kannamme oman kortemme kekoon nuorten tukemiseksi. Kuuntelemme, luotamme ja uskomme toiminta-alueemme nuoriin. Annamme heille mahdollisuuden toteuttaa projekteja ja annamme heille mahdollisuuden osallistua oikeasti päätöksentekoon.

Pyydänkin nyt teitä arvoisat lukijat pysähtymään hetkeksi, ja miettimään millaisen mahdollisuuden te annatte ympärillänne oleville nuorille ja arvostatteko te nuorten yritystä osallistua toimintaanne, vaikka se ei aina onnistuisikaan.

Hyvää syksyä toivottaen,

Anu Suotula

Hankeaktivaattori

Keskipiste-Leader ry

Comments are closed.