Uusi tutkijatohtori aloittaa MicroENTREssä

FT Markus Rytinki on aloittanut MicroENTREn tutkijatohtorina 25. helmikuuta. Rytingin vastavalmistunut väitöskirja käsittelee mm. tekijänoikeuksia ja luovien alojen yritysten ansaintalogiikoita. Rytingin työpiste sijaitsee Nivalassa, josta käsin hän toimii Luovat ratkaisut - ja Energiakaivos -hankkeiden parissa.

"Väitöskirjatyössäni hankittu tietotaito antaa minulle vahvan pohjan uuden työni toteuttamiseen." Rytinki kuvailee ja jatkaa: "Mikroyrittäjyys on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Koen, että Kerttu Saalasti Instituutissa tehtävä tutkimus- ja kehitystyö on olennainen tekijä mikroyrittämisen mahdollisuuksien kasvattamisessa Pohjois-Suomessa."

kommentointi suljettu.