”Tuntuu, että jos pikkuisen viitsii olla aktiivinen, niin näkyvyyden saa räjähtämään käsiin.”

Mikroyrittäjien kokemuksia Facebook –markkinoinnista

Luovien alojen mikroyrittäjille suunnatussa Luovat ratkaisut- hankkeessa on toteutettu koulutuksia yritysten kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamisen nostamiseksi syksystä 2017 alkaen. Hankkeessa uutuusarvoa on tuonut yhteiskehittäminen ja soveltavat kokeilut.

Koulutusta on saatu esimerkiksi Facebookin hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnin, myynnin ja näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi hankkeessa on järjestetty hankehenkilökunnan toimesta työpajoja, joissa erilaisia soveltavia kokeiluja on laitettu käytäntöön.

Facebook –markkinoinnin soveltaviin kokeiluihin liittyviin työpajoihin on osallistunut useampia yrityksiä. Yrityksille on tehty haastatteluja, ja Facebook –markkinointikyselyyn vastasi kuusi yritystä. Alkuun yritykset saivat luoda haluamansa markkinointikampanjan yrityksensä Facebook –sivuille. Esimerkkinä kampanjasta oli kilpailu tai mainoskampanja. Vastauksista kävi ilmi, että koulutus ja työpajat ovat innostaneet ja aktivoineet Facebookin hyödyntämiseen markkinoinnissa, ja ulkopuolinen apu on koettu rohkaisevana. Koulutus on tuonut myös varmuutta, suunnitelmallisuutta ja säännöllisyyttä fb -markkinointiin.

”Koulutus on aktivoinut olemaan enemmän esillä Facebookin kautta. Koulutus sekä työpajat antoivat markkinointiin varmuutta. Pienryhmässä tehtävät työpajat olivat erityisen hyviä.”

Koulutuksen jälkeen Facebookissa yrityksen sivujen katselukerrat olivat lisääntyneet tasaiseen tahtiin; parhaimmillaan ennen ja koulutuksen jälkeen tykkäysten määrä oli lisääntynyt 140 tykkäyksellä. Myös näkyvyys on lisääntynyt. Yhden yrityksen näkyvyys oli ennen noin 2000, ja myöhemmin järjestetyn arvonnan myötä 13000! Tärkeää mikroyrittäjälle on tietenkin se, että monet ovat saaneet fb –markkinoinnin myötä myös uusia asiakkaita tai asiakaskontakteja. Näkyvyyden lisääntymisen toivottiin vaikuttavan myöhemmin myös myyntiin. Myös maksullinen markkinointi koettiin pääosin kannattavana.

”Yllätyin mainoksen toimivuudesta.”

Mikroyrittäjät eivät kokeneet mainontaa facebookissa työläänä, vaan koulutuksen kautta saivat osaamista ja mainonnan tekeminen täsmentyi ja nopeutui.

”En koe facebook markkinointia työlääksi, mutta aikaa kuitenkin täytyy varata.”

Sisällön suunnitteluun kannatti yrittäjien mielestä varata aikaa; mitä ja milloin tehdään. Mainittiin myös se, että markkinointia tulisi ajatella asiakkaan näkökulmasta ja mistä asiakas voisi olla kiinnostunut.

”Pitää olla varovainen mitä julkaisee yrityksen nimissä. Täytyy miettiä, ennakoida, mahdollisia kysymyksiä, joita mainonta voi herättää.”

Moni yrittäjä oli koulutuksen ja työpajojen myötä kehittänyt yrityksensä yleisilmettä ja päivittänyt yritystä koskevaa tietoa. Somemarkkinointi on tuonut uuden näkökulman ja mahdollisuuden markkinointiin. Yrittäjien kesken oli jaettu myös markkinointivinkkejä - tämä on yhteiskehittämistä parhaimmillaan!

 

Tällä hetkellä projektissa ovat käynnissä Instagram –koulutukset. Lisätietoja hankkeesta ja tulevista koulutuksista: projektipäällikkö Tuomas Anttila puh. 0444457007 (tuomas.anttila@nihak.fi) ja projektitutkija Heli Kurikkala puh. 0408261444 (heli.kurikkala@oulu.fi)

 

Comments are closed.