Tulevaisuus, tahto ja toiminta Haapaveden ydinryhmän mottona

MicroENTRE Yritysverkosto laajenee, kun uusi ydinryhmä käynnistyy Haapavedellä syyskuun 21. päivä. Verkoston käynnistämistä valmisteltiin eilen Haapavedellä HL Designin tiloissa. Yrittäjät Tapio ja Hannele Laitinen ovat lupautuneet järjestämään ensimmäisen tapaamisen uusissa toimitiloissaan.

-Mielestäni uuden ryhmän tavoitteita voisi kuvata kolmella t-kirjaimella: tulevaisuus, tahto ja toiminta, visioi Tapio Laitinen. Kolmen sanan yhdistelmä vastaa ydinryhmätoiminnan perusperiaatetta nopeista käytännöllisistä kokeiluista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

-Olen innoissani toimeksiannosta uuden ydinryhmän yhteisövetäjänä Haapavedellä. Yrittäjien vertaisverkosto on kokemukseni mukaan erinomainen yrittäjänä kehittymisen, innostumisen sekä yrittäjäystävien kohtaamisen paikka, kertoo ryhmää kokoava Mari Autio, joka tuottaa aluevastaavan palvelun oman Taitoavain-yrityksensä kautta. Toiminnasta kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua Autiolle, joka vastaa myös Ylivieskan alueen ydinryhmätoiminnasta.

Ydinryhmä on osa Haapaveden kaupungin tuottamaa yrityspalvelua. Verkostomaiseen toimintaan voivat osallistua yritykset kunta- ja aluerajoista huolimatta. Toimintamalli on sama kuin muillakin ydinryhmäalueilla eli yrittäjät kokoontuvat kuukausittain vuorotellen toistensa toimitiloissa ideoimaan, innostamaan ja verkostoitumaan yrittäjien itsensä valitsemien teemojen ympäriltä.

-Mikroyrittäjien potentiaalin esiin nostaminen on Haapaveden kaupungin yrityspalveluiden tulevan vuoden painopisteenä, kun kaupunki ottaa ydinryhmätoiminnan tarjontaansa, kertoo yritysasiamies Marjaana Tuomikoski. Tuomikoski pitää MicroENTRE Yritysverkostoa hyvänä lisänä muulle yrityspalvelutoiminnalle.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn koordinoima valtakunnallinen toimintamalli vahvistaa mikroyrittäjyyteen liittyvän tutkimustiedon jalkautumista yritysten hyödyksi. Toisaalta aktiivisten yritysten mukanaolo auttaa yliopsiton tutkijoita keräämään tärkeää kokemusperäistä tietoa päättäjien käyttöön yrittäjyyttä koskevan päätöksenteon tueksi.

Vuodesta 2015 toiminut ydinryhmätoiminta on käynnistetty viiden maakunnan alueella: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Etelä- ja Pohjois-Savossa. Toimintaa koordinoi Oulun yliopisto ja paikallisten verkoston kokoamisesta vastaavat alueen omat yrityspalveluorganisaatiot.

Comments are closed.