”Tarinallista markkinointia”

Hyvät tarinat jättävät pysyvän muistijäljen. Sen vuoksi tarinallistaminen on osoittautunut oivaksi markkinoinnin keinoksi yrityksille. Kun yrityksen rehellisistä lähtökohdista nostetusta tarinasta löytyy tunnetta ja ihmisiä ja se on samaistuttava, on erottautuminen markkinoilla todennäköisempää, kuin kasvottoman kertakäyttöisen markkinointitempauksen tuotoksena.

Mikroyrittäjien tarinallistamisen hyödyntämiseen ja tarinallistamisen lainalaisuuksiin on paneuduttu Pohjois-Savossa alkuvuodesta tehostetusti: Helmi- ja maaliskuussa on järjestetty kaikissa neljässä ydinryhmäverkostossa tarinallistamisen työpajat. Alustajiksi on pyydetty guruja, kuten Anne Kalliomäki, Tiina Naumanen, Riitta Raatikainen, Johanna Elola ja Vuokko Viljakka. Työpajoissa yrittäjät ovat saaneet alustuksen siihen, mitä tarinallistaminen on ja kuinka sitä voi hyödyntää yrityksen markkinoinnissa erottautuakseen kilpailijoista.

Tarinoita on lähdetty kaivamaan miettien, mitä ainutlaatuista juuri minun yrityksestäni on kannattavaa nostaa pintaan? Mitä yrittäjä haluaa tuoda esille, mitä ehdottomasti ei? Mikä yritykseeni liittyvistä tarinoista voisi tuottaa yritykselleni lisää kassavirtaa – mitkä yritykseni tarinaan liittyvät elementit ovat esimerkiksi pinnalla yhteiskunnassa juuri nyt? Mikä on tyypillisestä vastaavasta yrityksestä poikkeavaa minun yrityksessäni?

Tarinallistamisjohdatusten taustalla on ydinryhmäiltoja syvempi jalo ajatus: Tuoda mikroyritykset maailman kartalle. Syvä ajatus on nostaa mikroyritykset tarinoiden välityksellä yhteisessä julkaisussa yleiseen tietoisuuteen ja varteen otettavaksi vaihtoehdoksi suurten yritysten rinnalle. Isoihin ketjuyrityksiin on helppo löytää paikkakunnasta riippumatta, mutta kuinka asiakas löytää ainutlaatuisen ja uniikin mikroyrityksen luo? Tähän pulmaan on tarkoitus pureutua mikroyritysten yhteisellä sähköisellä tarinalehdellä.

Tarinat on tarkoitus viedä digitaaliseen ympäristöön; julkaista yritysten yhteinen sähköinen Issuu-lehti, jolla on pysyvä sähköinen osoite, linkki, jota jokainen kynnelle kykenevä voi jakaa omissa verkostoissaan rajattomasti. Tällä tarinoihin pohjaavalla digimarkkinointikampanjalla toivotaan yritysten huomaavan myös digitaalisen markkinoinnin painoarvo ja rajattomat mahdollisuudet.

Laura Vänskä
projektipäällikkö/ MikroGrow -verkosto
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

kommentointi suljettu.