Ydinryhmäilta Meri-Lappi – ansaintalogiikka

Päiväys ja aika
29.01.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Lapin ammattikorkeakoulu, Compus-talo


Meri-Lapin ydinryhmäiltojen vuosi starttasi käyntiin Dropperin isännöimällä illalla. Marko Vapa nosti illan teemaksi yrittämisen logiikan. Markon teemaa oli täydentämässä myös Katja Kankaanpää kertomallaansaintalogiikasta.

Ïllan aloitti Markon rikas kertomus vaiheikkaasta yrittäjän urastaan ja omasta taustastaan. Dropper tuottaa kuivaverianalyysiä, joka muutamia vuosia takaperin Pohjois-Amerikasta Suomeen tuotu verianalyysin muoto.  Dropperin toiminta-ajatuksena on rakentaa näytteiden ottajien verkostoa, ja hallinnoida analyysin antavaa Dropper-palvelua. Analyysin tulos tulee testatulle henkilölle jälkikäteen postitse. Kuivaverianalyysi on ainoa laatujaan Suomessa.

Markon omaan tuote repertuaariin kuuluvat myös matkailua sivuavat tuotteet, kuten majoitus ja elämyspalvelut. Kaikkea Markon yrittämistä leimaa omanlaisensa ajatusmaailma. Markon esittämää yrittämisen logiikkaa voisi kuvata minimi-logiikaksi. Yrittäjä kertoo, kuinka pyrkimyksenä on saada aktiivisia toimia vaativia tuotteita siirrettyä passiivisiksi, eli sellaisiksi, joiden tuottamisen eteen ei tarvitse tehdä välittömiä toimia. Ajatusmaailma muistuttaa Kuopion Matchmakingissä puhunutta Rammy-yrityksen toimitusjohtajaa. Yrittäjyyden pohjimmaisena ajatuksena on vapaa-ajan maksimointi, tavallaan mahdollisimman helpolla pääsy.

Markon ajatuksena ja tuotteiden kehittämisen johtotähtenä on myös asiakaslähtöinen tuotteiden kehittäminen. Asiakkaat voivat synnyttää hänen mukaansa tuotteessa lähes kaiken, koska tarve on heillä. Asiakkaan mukaan voi syntyä tuotteen sisältö, toimitustapa, hinta ja jopa nimi. Ylipäänsä Markon ajatukset sopivat hienosti hankkeenkin ajatuksiin kokeilevasta toimintakulttuurista, missä pitkän suunnittelu- ja valmisteluvaiheen sijasta tehdään nopeita kokeiluja asiakkaiden kanssa, ja tuotetta kehitetään kokeilujen antaman palautteen suuntaan.

Illassa oli mukana avaamassa ajatuksia ansaintalogiikan eri puoliin myös Lapin ammattikorkeakoulun lehtori Katja Kankaanpää. Hän nosti esille erilaiset lähestymistava ansaintalogiikkaan, mutta myös toi esille muutaman erilaisen tavan järjestää oma kassavirta. Passiivisen tulon korostaminen on näistä yksi, minkä Markokin toi jo esillem erilaiset digimyyntiin perustuvat palvelut, kuten asteittain nousevat palvelut ja sitä kautta myös maksut verkossa.

Ydinryhmäilloilla jatketaan Mer-lapin aluella 26.2. klo 18-20. Sitä ennen yrittäjät pääsevät osallistumaan kokeilupajaan 12.2. klo 18-20.