MIKROGROW – VARKAUDEN ALUEEN YDINRYHMÄTAPAAMINEN

Päiväys ja aika
13.11.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Navitas, Majakka


 

 

Varkauden ydinryhmän vuoden 2018 kymmenes tapaaminen pidettiin tiistaina 13.11.2018 klo 18. Illan isäntänä oli Teemu Riipi Savonia Solutions Oy, aiheena on ”Liiketoiminta murroksessa – tulevaisuus sumun peitossa.

 

Voit tutustua Teemun teollisuuteen keskittyvän ohjelmistoalan yritykseen seuraavan linkin kautta:

 

http://www.savoniasolutions.fi/

 

Teemu on koulutukseltaan mittaus- ja säätötekniikan insinööri ja  lähtöisin Sodankylästä. Hän aloitti uransa Helsingissä Strömberg Oy:ssa  (nyk. ABB). Muutettuaan Varkauteen hän toimi aikuiskoulutuksessa ohjelmoinnin opettajana.  Hänen työuraansa mahtuu neljä yritystä joko yrittäjänä tai osakkaana: Sypal Oy, OS Autamation Oy, Savonia Solutions Oy ja Ponnas Osakeyhtiö.

 

Teemun  omistama yritys Savonia Solutions tuottaa palveluja Ponnas Osakeyhtiölle (Savonia Solutions Oy Ponnaksen osaomistaja). Tuotteena on päästöraportointi laitoksiin ja yrityksiin, joilta laki vaatii ilmanpäästöjen seurantaa ja raportointia.

 

Teemu käsitteli illan aihetta mm. osaavan työvoiman löytymisen ongelman kautta. Mikä ratkaisuksi resurssipulaan? Savonia Solutions Oy tarvitsee tulevan liiketoiminnan kehittämiseen uutta osaamista ja mieluiten uuden/uusien osakkeiden kautta. Sopivan henkilön löytäminen on haasteellista, koska tämän pitäisi ymmärtää energiatekniikka sekä myös ohjelmointia. Lisäksi ymmärrys yrittäjyydestä, yrittäjähenkisyys  ja yrittäjämäinen asenne ovat tärkeitä.

 

Lisäksi hän esitteli yleisellä tasolla hieman tulevaisuuden suunnitelmiaan kuten liiketoiminnan muutosmahdollisuuksia, digitalisaation hyödyntämistä, palvelumuotoilua ja myös omistajanvaihdosteemaa sivuttiin hieman. Yrittäjän visiona on kehittää liiketoiminta globaaliksi ja skaalautuvaksi digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntäen. Asiakkaina olisivat sekä tuotannolliset että palveluyritykset.

 

Teemun alustus toimi myös pohjana keskustelulle siitä, miten Savonia Solutions Oy voisi tuottaa lisäarvoa MicroGrow  -yrityksille tai päinvastoin. Keskustelua käytiin läpi yrittäjän kehittämän alustamallin kautta (liiketoiminnan kehitysalusta).

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

  1. Alustatalous ja digitalisaation vieminen läpi liiketoimintaprosesseissa on välttämättömyys, mutta mikroyrittäjälle jo pelkkä terminologia ja kokonaisuuden hallinta voi olla haaste. Palvelun tarjoajalle tämä merkitsee asioiden “vääntämistä rautalangasta.”
  2. Osaamisvajeet voivat olla monisyisiä. Osaamistarpeet voivat muodostaa sellaisia kombinaatioita, joihin ei koulutuksella pystytä vastaamaan esim. energiatekniikan hallinta ja ohjelmointiosaaminen, jotka molemmat ovat korkeakouluissa eri tieteenaloja.
  3. Yhtenä osaamistarpeen täydentäjänä voisi toimia oppisopimus tai jonkin tyyppinen mestari/kisälli-malli. Kaiken heti osaavaa henkilöä on mahdoton löytää. Tai jos sellainen on olemassa, niin mikroyritys ei pysty kilpailemaan palkalla isoja ja aggressiivisia yrityksiä vastaan.
  4. Alustatalouteen liittyvät kehitystoimet kannattaisi ehkä keskittää toimialakohtaisesti ja keskittyä johonkin tiettyyn toimialaan, jonka prosessit ja lainalaisuudet hallitsee esim. soteen liittyvä toimiala.
  5. Kun kyseessä on kansainvälistymiseen ja skaalautuvuuteen liittyvä liiketoiminnan kehitysprojekti, niin Business Finlandista mahdollisesti saatava  hankerahoitus kannattaa hyödyntää.

 

 

Tunnelmakuvia illasta:

 

   

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.