Meri-Lapin ydinryhmätapaaminen – tuotekehitys

Päiväys ja aika
23.04.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Digipolis, Studiotalo – Paapuri-sali


Tuotekehitys on jatkuvaa

Meri-Lapin ydinryhmäillassa keskustelussa perattiin tuotekehitystä, mitä se on jo missä vaiheessa sitä tehdään. Illan isäntä, MH Pool oy on nimenomaan tuotekehityksen asiantuntija ja tuotekehityspalvelua tarjoava yritys. Yrittäjä Mauno Hast kertoi yrityksen osaamisesta ja asiakkuuksista.

Illan isäntä, Mauno Hast MHPool oy:stä kertoi omasta toiminnastaan.

Illassa oli myös paikalla Microentren tutkijatohtori Kai Hänninen. Hänellä on pitkä kokemus tuotekehityksestä, muun muassa Nokiasta. Hän myös opettaa aihetta ylipistossa. Kai haastoi aktiivisesti yrittäjiä pohtimaan omaa tuotekehitystään. Jo heti ensimmäisissä puheenvuoroissa nousi esille, että tuotekehitys on tavallaan jatkuvaa. Mikroyrityksen on oltava koko ajan kärryillä asiakkaiden toiveista, alan kehityksestä ja näiden suhteesta omaan tuotteeseen.

Erityisesti tuotekehityksen pohtimisessa illan tulokulmana oli riskienhallinta. Tuotekehitykseenkin liittyvää tietoa on paljon saatavilla, mutta miten tiedon voi hyödyntää järkevästi? Kai haastoi yrittäjiä miettimään mitä tuotekehitys heillä on ja miten yritys sitä tekee. Illan isäntä kertoi yrityksessään hyödyntävänsä ideamyllyä, mistä nousee ideaaihioita kehitettäväksi. Taustalla hän haluaa koko ajan pitää vahvan kassavirtaan ja kustannustehokkuuteen liittyvän ajattelun.

Ryhmä kokoontui Digipoliksen tiloissa.

Yritykset nostivat jatkuvan tuotekehityksen merkityksen esille, mutta toisaalta osa tunnisti, että tuotekehitystä ei ole vielä edes tehty. Tuotekehitys liittyy niin ikäää n uuden tuotteen kehittämiseen, kuin myös jo olemassa olevan tuotteen eteenpäin viemiseen. Keskustelussa nousi esille, kuinka muuttuvat toimialat ja kilpailutilanteet erityisesti haastavat mikroyrittäjänkin sekä kehittämään olemassa olevia tuotteita, että luomaan täysin uusia avauksia.