Meri-Lapin ydinryhmäilta – rahoitus

Päiväys ja aika
26.02.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Länsi-Pohjan kirjapaino


Meri-Lapin helmikuun ydinryhmäillan isäntänä oli Länsi-Pohjan kirjapaino oy ja yrittäjä Riku Hast. Yrityksen päätuotteina ovat kirjapaino ja tulostustyöt. Illan aluksi yrittäjät pääsivät tutustumaan kirjapainoon ja yrityksen tiloihin. Lisäksi Riku kertoi yrityksen toiminnasta.

Ilta aloitettiin Länsi-Pohjan kirjapainon tiloissa. Yrittäjä Riku Hast (oikealla) kertoo yrityksen toiminnasta.

Illan teemana oli rahoitus. Teeman pohjalta illassa olivat alustamassa Ely-keskuksen ja Leaderin edustajat.

Usein erilaiset kehittämis- ja investointiavustukset eivät tule mikroyritykselle edes mieleen. Ja totta onkin, että tuen saamisesta on myös yrittäjälle lisävaivaa, esimerkiksi erillisen projektikirjanpidon muodossa. Kuitenkin tuki on käytänössä ilmaista rahaa, vaikka vaatiikin omaakin panostusta. Tuen saamiselle on tiettyjä vaatimuksia, mutta niitä ei tarvitse yksin pohtia ennakkoon. Jos on on hyvä kehittämis tai investointi-idea, niin ehdottomasti yhteyttä Ely-keskuksen asiantuntijoihin tai Leaderiin, jos on maaseudusta kyse, ja selvittämään tuen saannin mahdollisuuksia.

Illassa käytin hiukan tarkemin läpi niitä seikkoja, jotka vaikuttavat tuen saantiin. Kaikki myönnettävä tuki on harkinnanvaraista, mikä tarkoittaa käytännössä, että jokainen hakemus ja hakija arvioidaan erikseen.

Yrityksen kehittämisavustuksia jaetaan ELY-keskuksen myöntämänä investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Tälläisiä ovat esimerkiksi tuotannon laajentaminen, kansainvälistyminen, sähköisen liiketoiminnan kehittäminen sekä uusien ja tuotteiden tai palveluiden kehittäminen sekä uusien mallien kokeilut.

Avustuksissa on omat minimi- ja maksimisummat, kaikkien avustusten lähtökohta on kasvuhalukkuus, ja tuen myötä syntyvä todellinen kehitys. Avustuksia voi hakea esimerkiksi ulkomaan messuosallistumisiin ja liiketoiminnan kehittämiseen, eli hyvin konkreettisiin ja yritystä lähellä oleviinkin asioihin. Avustukset maksetaan aina jälkikäteen, ja niistä on pidettävä omaa projektikirjanpitoa.

Ely-keskukselta on saatavissa myös nopeaa, ja matalan kynnyksen apua konsultaatiopalvelujen muodossa.

Hieman enemmän suunnittelua ja valmistautumista vaativan kehittämisprojektin lisäksi Ely-keskukselta on saatavissa nopeaa, ja matalan kynnyksen apua konsultaatiopalvelujen muodossa. Tämä soveltuu hyvin, kun mikroyritys tarvitsee jonkun katsomaan toimintaasa ulkoapäin ja sparraamaan sitä, esimerkiksi kaupallistamisessa, innovaatioissa, johtamisessa tai vaikkapa liiketoiminna kehittämisessä. Ely-keskus on valmiiksi kilpailuttanut asiantuntijat, tuen suuruus on 70% ja sitä voi saada maksimissaan 15:lle konsultaatiopäivälle.

Tukea on saatavissa myös laiteinvestointeihin.

 

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.