Meri-Lapin alueen ydinryhmätapaaminen

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
27.02.2018 klo 18:00 - 20:00


Meri-Lapin ydinryhmän ensimmäinen tapaaminen pidettiin Lapin ammattikorkeakoulun Compus-talossa Kemissä. Illan isäntänä toimi Aslak Siimes, 4Maint Oy, ja paikalle oli saapunut noin 10 mikroyrittäjää. Illan teemana oli verkostoituminen. Ilta avattiin Lapin ammattikorkeakoulun terveisillä.

4Maint Oy

Yrityksen sovellus on saanut alkunsa teollisuuen tarpeista, monien hankalien järjestelmien yksinkertaistamisesta. Ajatuksen on helpottaa teollisuudessa jatkuvasti tehtävää tarkastus-työtä, mikä vaatii jatkuvaa havainnointia. Ongelmat ovat vain jo usein ehtineet pitkälle siinä vaiheessa, kun nen haivaitaan. Tähän tarpeeseen on kehitetty ennakoivan kunnossapidon sovellus. Sovellus voi parantaa käyttövarmuutta jopa 1 prosentin.

Alunperin suuriin yrityksiin keskittynyt 4maint, on nyt suuntaamaassa pienempien yritysten käyttöön, ja myös

Tavoitteellinen verkosto

Verkostoituminen nojaa suuruuden etuun. Verkosto sisältää erilaisia voimavaroja ja resursseja. Yritykselle verkostoituminen on lähestulkoon elinehto, mutta toisaalta verkostoa ei kannata rakentaa vain verkostoitumisen vuoksi. Omaa osaamista voi vahvistaa toisen osaamisella.

Muutamia verkostoitumisen perusajatuksia:

  • tavoitteellinen yhteistyö
  • jokaisella oma ydinosaaminen, joka rikastuttaa verkostoa
  • nopea ja helppotiedonkulku

Verkosto siis vastaa johonkin tarpeeseen. Se voi olla yhteinen toiminta, tuotteiden tai toimintojen  parantaminen, osaamisen laajentaminen, palveluiden kehittäminen tai parempi tiedonkulku.

Verkosto voi olla rakentunut saman alan toimijoiden välille, eri alojen toimijoiden välille tai vaikkapa yrittäjien välille vertaisverkostoksi. Usein käytämme verkostojamme asiaa erityisesti ajattelematta. Kun yritys tarvitsee jotain uutta palvelua, tai nopeasti apua, kysytään usein vikkiä kaverilta, eli käytännössä tukeudutaan verkostosta löytyvään tietoon tai osaamiseen. Erilaisiin verkosotihin kuuluminen voi siis myös olla osa markkinointia. Osa B2B kaupasta pohjaa pelkästään verkostoihin, samoin paljon rekrytointeja tehdään verkostojen kautta, eivätkä avoimet toimet päädy koskaan vapaaseen hakuun.

Kilpailijoista kumppaneiksi

Verkosto-teemaa oli illassa alustamassa K-kauppias Kimmo Juntti. Hän kertoi omasta verkostostaan, mikä on rakentunut muutosten myötä kilpailijoista verkostokumppaneiksi.

Toimivan verkoston vaatimukseksi hän nosti ennen kaikkea toimijoiden välisen luottamuksen. Verkoston hyötyihin puolestaan ihan konkreettiset avut ja hyödyt toiminnassa, mutta myös vertaistuen. Paras olkapää haasteiden keskellä löytyy toisesta kauppiaasta.

Verkostoituminen koettiin tärkeäksi aiheeksi, ja sen nähtiin olen hyvin moninainen. Mikroyrittäjien kasvuverkostoa käynnistäessä verkostoituminen tulee teemana läpäisemään myös muita tulevia teemoja.

Seuraava tapaaminen Kemi-Tornion -alueen ydinryhmällä on 27.3. Iltaa isännöi Akkoy Service, ja illan teemana on osaajien löytäminen. Tervetuloa!

 

 

 

Tässä tapahtumassa ei ole vapaita paikkoja jäljellä.