Yrittäjän nimi: Pirjo Rahkonen

Paikkakunta: Sievi

Linkki verkkosivuille: http://www.pttconsult.fi/

Mitä yrityksesi tekee? PTT Consult tarjoaa PUHDISTUS- JA TOIMITILAPALVELUJEN SUUNNITTELU-, KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISPALVELUJA itsenäisenä toimitilapalveluihin erikoistuneena suunnittelutoimistona. Yritys on perustettu 2004. Toiminta-ajatuksena on tuottaa ulkopuolista, puolueetonta ammattinäkemystä rakennettaessa asiakaslähtöistä, laadukasta ja tulevaisuuteen suuntautuvaa palvelua. PTT Consult tuottaa palveluita kiinteistön koko elinkaaren ajalle.

PTT Consult SUUNNITTELEE ja tuottaa rakentamisen suunnittelun ja rakentamisen aikaisia puhtauden- ja pölynhallinnan palveluita, joita ovat työmaapuhtauden suunnittelu, valvonta, mittaus ja dokumentointi: puhtaanapidon vaatimusten ja tavoitteiden määrittely urakka-asiakirjoihin, puhtaanapidon hallinnointi työmaalla mm. valvonta ja lopputuloksen laadun arviointi sekä pölynmittaukset INSTA 800 mukaan sekä puhtauden todentamisen dokumentointi. Suunnittelussa huomioidaan lainsäädännön ja työturvallisuuden määräykset sekä rakennuksen omistajan ja käyttäjien tarpeet ja vaatimukset. PTT Consult suunnittelee ja tuottaa myös kiinteistön käytönaikaisia palveluita; käyttäjäpalveluita: huomioiden asiakkaiden toiminnanluonteen, palvelutarpeet sekä käyttöasteen suunniteltaessa omaa toimintaa tai ostettaessa ulkopuolista palvelua.

PTT Consult KEHITTÄÄ tämän päivän toimitilapalvelutointa vastaamaan ajan ja asiakkaiden muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin. Tässä työkaluina mm. siivouksen ja kiinteistönhoidon mitoituspalvelut sekä INSTA 800, P1 koulutukset.

PTT Consult JOHTAA sopimusaikaista toimintaa omistajan ja käyttäjäasiakkaan puolesta, jotta molempien tahtotila toteutuu sopimuskauden aikana.

Yhteistyömme tavoitteiksi voidaan ottaa luottamuksellinen, vuorovaikutteinen, avoin ja kehittävä toimintatapa. Näin ollen, uskon sen luovan hyvän lähtökohdan yhteistyölle, jossa kumpikin osapuoli voi tuottaa parastaan. Tavoitteena on puhdas- ja terve kiinteistö - koko elinkaaren ajan, missä toimii tyytyväiset käyttäjäasiakkaat.

kommentointi suljettu.