Process-SME – Exceeded Expectations -hankeraportti julkaistu

Hankkeen Process-SME (Business Model Innovation and Internationalisation of Process Industry SMEs) hankeraportti on valmistunut ja löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-319-5 .

Raportin nimi, Process-SME – Exceeded Expectations, eli Process-SME - Ylittyneet Odotukset kuvaa hyvin elokuun lopussa päättynyttä hanketta, jonka tarkoituksena oli kehittää prosessiteollisuudessa toimivien pk-yritysten uusia liiketoimintamalleja ja yhteistyötä niin pk-yritysten kesken kuin suuryritysten kanssa. Lisäksi tavoitteena oli parantaa prosessi-, kaivos-, energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivien pk-yritysten kilpailukykyä Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin alueilla.

Hankkeessa kehitetty ja käytetty Matchmaking-verkostoitumistyökalu oli varsin suosittu niin kansallisissa kuin rajat ylittävissä verkostoitumis- ja markkinointitapahtumissa, joihin yli sadalla pk- ja suuryrityksen edustajalla oli hankkeen puitteissa mahdollisuus osallistua, ja kasvattaa kontakteilla yrityksensä liikevaihtoa. Lopputuloksena moni pk-yritys sai uusia tilauksia ja työtehtäviä pohjoisella alueella.

Tutkijatohtori

Kyllikki Taipale-Erävala

Comments are closed.