Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätunnustus Nivalan lukiolle

Opettajat Aino Kurtti, Tuomas Hurtig ja Kaarina Keskitalo sekä yrittäjyystiimin opiskelijat

 

Pohjois-Pohjanmaalla vuoden YES Agentiksi palkittiin Nivalan lukion yrittäjyyskasvatuksen opettajatiimi, johon tällä hetkellä kuuluvat opettajat Kaarina Keskitalo, Tuomo Hurtig ja Aino Kurtti. Valtakunnallinen YES ry ja YES-verkosto palkitsee YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksella vuosittain rohkeita opettajia, uraauurtavia rehtoreita, yrittäjämäisiä kouluja tai loistavia tiimejä, jotka ovat edistäneet yrittäjyyskasvatusta omassa lähiympäristössään. 

Nivalan lukiossa on sisäistetty se, ettei yrittäjyyskasvatus voi olla vain yhden opettajan vastuulla, vaan toiminnan tulee olla yhdessä suunniteltua ja tehtyä

Lukiossa toimiva opettajien yrittäjyystiimi kehittää yrittäjyyskasvatusta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Nivalan lukion opettajatiimi on aidosti uudistanut koulutusta lisäämällä ja rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja viemällä yrittäjämäistä pedagogiikkaa opetukseen. Tiimi on toiminut aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä, se omaa myönteisen asenteen yrittäjyyskasvatukseen ja innostaa esimerkillään ja asenteellaan myös muita mukaan,  kertoi palkinnon luovuttanut YES Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattorina toimiva projektitutkija Jouni Hintikka. 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin puolesta onnittelukukat voittajatiimille toi Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, joka lausui maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen palkinnon olevan osoitus huomionarvoisesta tekemisestä. Hän toivoi niiden kannustavan lukiota jatkamaan valitulla tiellä ja tekevän upeaa yrittäjyyskasvatustyötä myös tulevina vuosina.

 

Lisätietoa:

YES Pohjois-Pohjanmaan toimintaa koordinoi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE (https://yesverkosto.fi/pohjois-pohjanmaa).

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja koulu-yritysyhteistyö. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto, MTK sekä Suomen 4H-liitto. 

 

Comments are closed.