Palvelumuotoilun menetelmät nopeiden kokeiluiden vauhdittajana

Lapin alueella Rovaniemen ja Meri-Lapin verkostoissa on kuluneen syksyn aikana järjestetty ydinryhmäiltojen lisäksi työpajoja, joissa on palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen pyritty vauhdittamaan yritysten tekemiä nopeita kokeiluja. Kokeilupajoiksi nimettyjen pajojen teemat ovat yritysten ydinryhmäilloissa äänestämällä valitsemia, ja osaa valituista teemoista on sivuttu aikaisemmin ydinryhmäilloissa. Pajat suunniteltiin ja toteutettiin kuluneena syksynä ydinryhmäiltojen tapaan kahden tunnin iltatapaamisissa. Syksyn teemoja ovat olleet markkinointi ja sosiaalinen media, ja keväällä jatketaan viennin, verkkokaupan, tuotekehityksen ja palvelujen konseptoinnin parissa.

Kokeilupajojen työskentelytapa on rakennettu niin, että mikroyrittäjien muodostaman verkoston konkreettiset hyödyt tulevat esille: vaikka pajan aikana tehdään työtä oman yrityksen hyväksi, tapahtuu työskentely ryhmässä muiden mikroyrittäjien kanssa. Esimerkiksi somepajassa yritykset pääsivät ideoimaan yhdessä tulevan kevään somenäkyvyyttään useissa eri kanavissa, ja markkinointipajassa pureuduttiin mikroyrityksen markkinointiin työskentelypohjan avulla, jossa sekä kartoitettiin nykytilannetta, että suunniteltiin tulevia nopeita kokeiluja markkinoinnin saralla. Kevään työpajoissa tullaan perehtymään myös palvelujen prototypointiin Lapin yliopiston SINCO (Service Innovation Corner) -tilassa.

Jotta mikroyrittäjien verkostosta saataisiin suurin mahdollinen hyöty, kokeilupajoihin on ilmoittauduttava ennakkoon, ja minimimäärä osallistujia on hanketiimin toimesta rajattu 3-4 yritykseen. Palaute kokeilupajoista on ollut positiivista, ja konsepti vaikuttaa toimivan hyvin nopeiden kokeiluiden tekemiseen kannustajana. Pajojen jälkeen nopeita markkinointikokeiluja on lähdetty tekemään esimerkiksi YouTubeen ja Instagramiin. Yrittäjät ovat kokeneet hyvin hedelmällisenä myös kokeilupajoissa vallitsevan avoimen keskustelukulttuurin.

kommentointi suljettu.