Näkyvyyttä netissä – Luovat ratkaisut -hankkeen markkinointityöpajan satoa

Kärsämäellä järjestettiin 9. huhtikuuta Google -markkinointiin keskittynyt koulutus Luovat ratkaisut -hankkeen parissa. Kouluttajana toimi Web Designer Johanna Sammalmaa mainostoimisto Creamediasta. Tapahtumaan osallistui yhteensä 16 henkilöä Pyhäjärveltä, Sievistä, Kärsämäeltä ja Nivalasta. Väkeä oli paikalla niin runsaasti, että koulutustilan väliseiniä jouduttiin kaatamaan heti kättelyssä.

Koulutuksen asiasisältö oli tiivis. Koulutuksessa paneuduttiin ennen kaikkea tärkeimmän hakukoneen eli Googlen eri markkinointivaihtoehtoihin. On selvää, että pelkät Facebook -sivut eivät yrityksen markkinoinnissa enää riitä. Perustason nettisivut voi tehdä maksutta Googlen palveluiden avulla. Sivuihin kannattaa panostaa, koska niiden teknisen laadun, kuten latausnopeuden, parantaminen voi vaikuttaa sivun aseman nousemiseen Googlen hakutuloksissa. Maksullisen mainonnan hintaan puolestaan vaikuttaa monet asiat, kuten tarjouskilpailu ja sivuston relavanttius hakusanojen suhteen. Koulutuksessa esitettiin, että järkevä yrittäjä panostaa sekä ilmaiseen että maksulliseen nettimarkkinointiin.

Koulutuksessa käsiteltiin lisäksi muun muassa Google Analytics -palvelua, jonka avulla yrityksen markkinointia voi kehittää täsmälliseen käyttäjätietoon perustuen. Markkinoija voi esimerkiksi nähdä, kuinka usein yrityksen nettisivuilla käydään ja miltä sivuilta asiakkaat sivustolle tulevat. Näin yrityksen hakukone-markkinointi voidaan toteuttaa vankkaan dataan pohjautuen epämääräisen ja summittaisen mutu-tuntuman sijaan.

Koulutukseen osallistuneet yritykset olivat tyytyväisiä siihen, että monesti hankalasti lähestyttävänä pidetty Google -markkinointi saatiin selkokielellä avattua ja valjastettua käyttöön, vaikka teknisen tiedon runsaus saattoikin yllättää. Hakukone-markkinoinnin roolia tämän päivän yritysviestinnässä on mahdotonta korostaa liikaa. Kaiken kaikkiaan tunnelma koulutuksessa oli hyvä ja innostunut, ja tapahtuma antoi erinomaisen pohjan yritysten nettimarkkinoinnin suunnittelulle ja jatkokehittämiselle.

Tutkijatohtori Markus Rytinki

Luovat ratkaisut -hanke

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Comments are closed.