Muhos tutkimusprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja Matti Muhos on saanut tutkimusprofessorin pätevyyden Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa.

Tutkimusprofessuurin ala on tuotantotalous, uudistuva liiketoiminta ja digitaalisuus. Professuurin kautta rakennetaan aktiivista tutkimus-, kehitys- ja koulutusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston välillä.

Professuurista tukea kasvuhakuisille yrityksille

- Alamäärittely yhdistää teknologiaosaamisen taloustieteeseen ja ihmistieteisiin näyttöön perustuvilla menetelmillä ja luo siten vahvan perustan digitaalisten innovaatioiden viemiseksi globaaleille markkinoille johdetusti. Digitalisaatio mahdollistaa uusien kasvu- ja kansainvälistymismekanismien käytön teknologia- ja palveluliiketoiminnassa, erityisesti kasvuhakuisissa mikro- ja pk-yrityksissä. Tämän potentiaalin käyttöönottoon kiinnitetään tulevassa yhteistyössä erityistä huomiota, kertoo tuore tutkimusprofessori.

MicroENTREn tiimi onnittelee uutta tutkimusprofessoria saavutuksesta!

Muhos käyttää jatkossa työajastaan 20 prosenttia Jyväskylän yliopistolle. Muuten nimitys ei aiheuta muutoksia Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän toimintaan.Professuuri on määräaikainen vuoden 2019 loppuun saakka.

kommentointi suljettu.