Mikroyritykset työllistävät ja luovat hyvinvointia

Mikroyrityksissä on tahtotila kasvaa ja kehittää toimintaansa. Nuoret ovat myös rohkeasti perustamassa uusia yrityksiä niille toimialoille, missä on olemassa asiakastarve. Toimivat yritykset ovat valmiita investoimaan ja palkkaamaan lisää henkilöstöä. Haasteena on työvoiman saatavuus ja rahoituksen järjestäminen. Varsinkin maaseudulle on haasteellista saada työvoimaa muuttamaan, mikä on jo osassa yrityksiä kasvun esteenä. Maaseudulla olisi kuitenkin monenlaisia vahvuuksia, mitä nuorten perheiden kannattaisi ottaa huomioon, kun miettii missä haluaa asua.

Rahoitukseen tarvitaan melkein täydet vakuudet, koska pankit eivät ole valmiita ottamaan kovinkaan suuria riskejä. Pankkien kannattaisi ottaa hallittuja riskejä, jos liikeidea on hyvä ja taustalla on osaava henkilöstö. On vaarana, että hyviä yrityksiä jää syntymättä, jos rahoitusta ei onnistuta järjestämään. Nyt suhdanteet ovat hyvät, joten kaikkien tahojen kannattaa olla aktiivisia mikroyritysten suuntaan ja luoda edellytyksiä mikroyritysten syntymiselle.

Ismo Mäkeläinen
Yritysasiamies
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

 

kommentointi suljettu.