Mikroyrittäjyyden tutkimukselle monipuolista rahoitusta

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkimustoiminta on saanut neljä uutta rahoituspäätöstä. Uusien projektien myötä MicroENTRE yritysverkoston toiminta käynnistyy Etelä-Savossa ja yrityspalvelutoimijoiden verkostomaista toimintaa käynnistetään osana valtakunnallista seutukaupunkiverkostoa. Rahoitukset vahvistavat myös kansainvälistä tutkimusta ja kehittämistä. Suomen ja Ruotsin pohjoisten alueiden mikro- ja pk-yritysten digitaalisuutta ja digitaalisten palveluiden tuottamista tuetaan prosessiteollisuuden rajapinnoilla. Yhdeksän EU-maan laajuinen FOUNDATION-hanke vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä rakennemuutoksen alueilla kehittämällä alueellisen politiikan välineitä ja siten alueellista resilienssiä.  

Seutukaupunkien yritysverkostot

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa ja kehittää yritysverkostoja mukana olevien yli 30 seutukaupungin valitsemilla kärkitoimialoilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen yritysneuvojien verkosto ja toimintamalli, jolla löydetään ja kanavoidaan osaamista tarpeen mukaan eri puolilta Suomea. Hanketta koordinoi Suupohjan elinkeinoyhtiö Kauhajoella. Hanke on saanut rahoituksen TEM:n AIKO-rahoituksesta Etelä-Pohjanmaan liiton kautta. Projektin toiminta-aika on 31.8.2021 saakka.

Lisätietoja: https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/

MikroX

Koko nimi: Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo - Mikroista kasvua (MikroX)

Mikroyrittäjien kasvuun ja vientiin tähtäävän vertaisverkoston käynnistäminen Etelä-Savossa. Toimintaa rakennetaan alueellisen älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti. Hanketta koordinoi XAMK.  Etelä-Savon liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen. Projektin toiminta-aika on vuoden 2020 loppuun.

MicroENTRE yritysverkosto toimii jo entuudestaan neljän maakunnan alueella: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Savo. Valtakunnallista verkostoa koordinoi MicroENTRE.

Digiprocess

Koko nimi: Supporting digitalization of process industry ecosystems: Developing service ecosystems among process industry and SMEs

Hankkeen tavoitteena on tukea mikro- ja pk-yritysten digitaalista kypsyyttä sekä digitaalisten palveluiden tuottamista, jotta ne voivat toimia prosessiteollisuuden rajapinnoilla. Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu. Muut kumppanit ovat Luulajan teknillinen yliopisto, IUC Norrbotten, Kemin Digipolis oy ja Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys. Hankkeen toiminta-aika on 30.9.2022 saakka. Hankkeen rahoittaja on InterregPohjoinen (InterregNord).

FOUNDATION

Koko nimi:Building Regional Resilience to Industrial Structural Change. 

Projektia koordinoi Cork University of Technology Irlannista ja siinä mukana on partnereita Oulun yliopiston lisäksi Iso-Britanniasta, Liettuasta, Puolasta, Unkarista, Italiasta, Espanjasta ja Itävallasta. Projekti alkaa 1.8.2019 ja kestää 48 kuukautta. Hankkeen rahoittajan on InterregEurope.

 

Lisätietoja projekteista:
Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

 

 

kommentointi suljettu.