MikroGrow-hankkeelle mainetta ja kunniaa!

 

Pohjois-Savossa toimiva MikroGrow-hanke on valittu Rakennerahastot-ohjelman yhdeksi kansalliseksi mallihankkeeksi, jonka vuosiraportti lähtee Euroopan komissioon.

Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2017-30.6.2020, rahoitusmuotona EAKR, päähallinoijana Kehitysyhtiö SavoGrow ja osatoteuttajina Varkauden kehitysyhtiö Navitas, Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®.

Hankkeen päätavoitteena on ollut rakentaa Pohjois-Savoon mikroyritysten kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Verkosto on järjestänyt  kuukausittain yhteensä yli 100 vertaistukeen perustuvaa kokemus- ja kehittämisiltaa ja niihin on tähän mennessä osallistunut noin 1040 mikroyrittäjää.

Hankkeessa on tehty lukuisia kasvuun tähtääviä ryhmäkokeiluja: pienryhmäsparrausta teemoina kasvu, digitalisaatio ja kansainvälistyminen, yrittäjien ryhmätyönohjausta, mikromessut, kesä- ja lähituotepuotikokeilu, pop up -kaupat, KauppaKärry -konsepti, erottautumisvalmennus, markkinointilähtöinen Issuu-yritystarinalehti sekä mikroyritysten vastuullisuuspilotti. Kokemusilloista on virinnyt 3 yritysryhmähanketta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on kehittänyt mikroyrityksille suunnatun MikroMatch ja Pohjoinen työpaja-konseptin, jonka vuosittaisesta toteutuksesta vastaa aina jokin hanke. Marraskuussa 2018 Kuopiossa järjestetyn tapahtuman päätoteuttajana oli MikroGrow-hanke (MikroMatch ja savolaenen työpaja).

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Laura Vänskä, laura.vanska@savogrow.fi, 040 571 3656

Projektitutkija Riitta Forsten-Astikainen, riitta.forsten-astikainen@oulu.fi, 046 922 0913

kommentointi suljettu.