Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE

on kansainvälisesti tunnettu pohjoisten harvaan asuttujen alueiden mikroyrittäjyyden arvostettu asiantuntija ja kumppani. Tulokset julkaistaan arvostetuilla tieteellisillä foorumeilla. Ryhmän toiminta tukee pohjoisten alueiden profiloitumista mikroyritysten kasvualustana. Tutkimusryhmä on ainoa laatuaan Pohjoismaissa.

Tutkimuksen kohderyhmä on pohjoisilla alueilla toimivat mikroyritykset ja niiden kehittämisen kannalta keskeiset tutkimus, kehitys- ja koulutustoimijat.

MicroENTREn tutkimusryhmän fokusalueet ovat

 • mikroyritysten kasvu- ja kansainvälistymismekanismit
 • mikroyritysten rahoitus- ja kannustemekanismit
 • mikroyritysten innovaatioprosessit
 • pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yrittäjyysympäristö
 • yrittäjyyskasvatus

 

MicroENTRE tutkimustoiminnan ohjaavat periaatteet

Mikroyritysvetoinen

 • Jäsenyritykset ohjaavat tutkimusta ja hyötyvät tuloksista
 • Mikroyritysryhmät tarjoavat tutkimisalustan

Kokeileva ja uusiutuva

 • Rohkeasti kokeileva ja uusia avauksia generoiva
 • Mikroyrittäjyyden uusin tieto popularisoituna

Verkottunut ja virtuaalinen

 • Mikroyrittäjyyden tietovirtojen solmukohta
 • Virtuaalinen tiedon levitys (open access, open source)

Kansainvälinen

 • Kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu
 • Kansainvälisesti rahoitettu

Tutustu tutkimushankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin:

MicroENTRE –tutkimus-, kehitys ja koulutushankkeet
Yhteistyöverkosto

Linkki tutkimusryhmän julkaisuluetteloon

Julkaisut kerttu Saalasti instituutin sivuilla.