Koulutus

MicroENTRE koulutustoimintaa toteutetaan laajassa yhteistyöverkostossa, joka on sitoutunut tarjoamaan koulutusta ja valmennusta mikroyrityksen ehdoilla.

MicroENTREn koulutustoimintaa ohjaavat periaatteet

Mikroyritysvetoinen

  • Jäsenyritykset ohjaavat koulutustoimintaa
  • Verkoston koulutustoimijat tuottavat mikroyrityslähtöisiä koulutuspalveluja

Kokeileva ja uusiutuva

  • Mikroyritysryhmien verkostossa toteutetaan koulutuskokeiluja yrityslähtöisesti. Osaamisen kuiluja tunnistetaan ja poistetaan.
  • Koulutustoimijat uudistavat toimintaansa yrityslähtöisesti.

Verkottunut ja virtuaalinen

  • Mikroyritysryhmien ja TKK-toimijoiden avoin vertaisverkosto
  • Virtuaalinen tarjonta poistaa etäisyydet ja avaa koulutusväylät

Kansainvälinen

  • Mikroyrittäjyyden rajat ylittävä verkosto tarjoaa alustan kansainväliselle koulutustoiminnalle.

Tutustu koulutushankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin:

MicroENTRE –tutkimus-, kehitys ja koulutushankkeet
Yhteistyöverkosto

Koulutus- ja luentopalkkiot