Kehitys

MicroENTRE kehitystoiminnan ytimessä on nopeasti laajeneva mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkosto (ydinryhmätoimintaa), jonka kautta MicroENTRE tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä palveluja.

MicroENTRE kehitys luo mikroyritysten joukosta uutta kasvavaa ja kansainvälistä liiketoimintaa sekä toimii esimerkkinä muille pohjoisille alueille. Verkostossa toimivat MicroENTRE-verkoston tutkimus-, kehitys- ja koulutuspartnerit uusiutuvat mikroyritysvetoisesti ja osallistuvat aktiivisesti MicroENTRE kehitystoimintaan. Kehitystoiminna tavoitteena on, että jatkossa uusi kasvava ja kansainvälinen mikroyrittäjien sukupolvi murtaa nykyiset ennakkoluulot kasvun ja viennin mahdollisuuksista.

MicroENTRE kehitystoimintaa ohjaavat periaatteet:

Mikroyritysvetoinen

  • Jäsenyritykset ohjaavat kehitystoimintaa ja hyötyvät siitä
  • Kuukausittaiset mikroyritysryhmät etäyhteyksillä = kehitysalusta

Kokeileva ja uusiutuva

  • Kokeileva kehitystoiminta mikroyritysryhmissä
  • Kehitystoimijat uusiutuvat yritysvetoisesti

Verkottunut ja virtuaalinen

  • Mikroyritysten ja tutkimus-, kehitys ja koulutustoimijoiden avoin vertaisverkosto
  • Virtuaalinen alusta ja toiminta poistaa etäisyydet ja avaa tietovirrat

Kansainvälinen

  • Mikroyrittäjyyden rajat ylittävä verkosto tarjoaa alustan kansainväliselle kehitystoiminnalle

 

Tutustu tutkimushankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin:

MicroENTRE –tutkimus-, kehitys ja koulutushankkeet

Yhteistyöverkosto