Päättyneet hankkeet

Julkisen ja yksityisen yhteistyö - vaikuttavat toimintamallit sosiaali- ja terveyspalveluiden arvoverkostoissa (JYVÄ)

Päärahoittaja: TEKES, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008-2013-ohjelma
Hankkeen hallinnoija: Aalto-yliopisto, osatoteuttajana: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2014-30.4.2016

Tavoitteet

  1. Vaikuttavat innovaatiot on saatava leviämään
  2. Uutta yhteispeliä julkisen ja yksityisen välille
  3. Uusia palveluinnovaatioita isoihin ja haastaviin asiakasryhmiin

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590
http://jyvahanke.com/about/

Hankkeen raportti kertoo esimerkkejä ja haastaa parempaan yhteistyöhön julkisen ja yksityisen välillä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen (MikroY)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Toiminta-aika: 1.5.2011-31.7.2014

Tavoitteet

  1. Mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan käynnistäminen
  2. Tutkimustiedon ja kehittämisideoiden nopeutettu ja tehostettu soveltava testaaminen
  3. Kansainvälisen osaamisen ja asiantuntijuuden suunnitelmallinen kehittäminen

Kooste hankkeen keskeisistä tuloksista: http://www.oulu.fi/oei/node/28513

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590