Kuulumisia Etelä-Savon kesäkuun ydinryhmäillasta

Etelä-Savon toinen ydinryhmätapaaminen kokoontui jo tuttuun tapaan etätoteutuksena tiistaina 16.6.2020. Illassa pureuduttiin mikroyritysten rekrytointikysymyksiin ja vaihtoehtoisiin väyliin hankkia työntekijöitä perinteisen oman rekrytoinnin sijaan. Yritykset tarvitsevat joustavasti osaavia työntekijöitä, mutta aina perinteinen rekrytointi ei ole toimivin tapa yrityksen tarpeisiin.

Iltaa emännöi yrittäjä Jaana Lampinen. Jaana on avaamassa uutta erikoistuotteisin perustuvaa kahvilaa Juvalle. Liike-ideassa keskeisellä sijalla ovat elämyksellisyys ja uudenlaisen kahvilakulttuurin jalkauttaminen alueelle. Illassa näkemystä antoivat muiden yrittäjien ja hanketoimijoiden lisäksi muun muassa henkilöstöpalveluyrityksen asiantuntija.

Työ ja sen tekemisen tavat ovat olleet murroksessa ja muutos jatkuu edelleen. Tämän takia myös rekrytointi kehittyy ja väylät monipuolistuvat. Mikroyrittäjällä on omat haasteet rekrytointien tekemisessä (kulut, oikean henkilön löytyminen, rekrytoinnin vaativa aika, väylät jne.) Pienessä liiketoiminnassa ulkopuolisten työntekijöiden vaikutus yrityksen talouteen on myös suuri. Pohdintaan ja keskusteluun nousivatkin erityisesti mikroyrityksen joustava henkilöstön hankinta ja muuttuva työ.

Illan tuloksina voidaan todeta, että saatiin hyvä kuva rekrytoinnin eri väylistä ja yrittäjä sai vinkkejä, neuvoja ja hyväksi havaittuja tapoja rekrytointien tekemiseen. Yrittäjä myös pohti rekrytoinnin sijaan mahdollisuutta kumppanuuksien etsimiselle ja hyödyntämiselle toiminnan alkuvaiheessa. Muuttuvassa tilanteessa rekrytointien tekeminen on monen tekijän summa, ei ole olemassa vain yhtä väylää tai tapaa tehdä sitä. Muuttuva maailma vaatii uusia toimintatapoja myös rekrytoinneissa.

Seuraavan kerran kokoonnutaan ydinryhmän merkeissä elokuussa ja silloin toivottavasti jo perinteisessä asetelmassa kasvokkain.

Lisätietoja:

Santeri Halonen, projektitutkija, santeri.halonen@oulu.fi, p. 050 531 8010

Tommi Kuukkanen, TKI-asiantuntija, tommi.kuukkanen@xamk.fi, p. 040 193 649

Comments are closed.