Yleinen

TUKEA VIRTUAALIJOHTAMISEEN – TUTKIMUSKOHTEENA VERKOSSA TOIMIVA YRITYSKEHITTÄJÄFOORUMI
  Jälkiteollista postmodernia yhteiskuntaamme kutsutaan myös palvelu-, tieto- tai verkostoyhteiskunnaksi.  Verkostojen merkitys on kiistaton. Verkostoja on ollut olemassa aina, mutta niitä ja niiden roolia sosiaalisessa kanssakäymisessä ei ole tunnistettu kuin vasta 1970-luvulta lähtien. Yksittäisillä ihmisillä on omat sosiaaliset verkostonsa aina someverkostoja myöten. Työelämän perustuu puolestaan erilaisiin yritys- ja organisaatioverkostoihin. Graafi- eli verkostoteoria kuvaa verkostojen rakennetta…
Lue lisää
Jaana Jeminen projektipäälliköksi MicroENTREN ViVa- vastuullisuushankkeeseen
Muotoilija (AMK), KTM Jaana Jeminen on aloittanut 6.9.2021 ViVa- Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä hankkeen projektipäällikkönä. Vastuullisuus on muotoiluajattelun ytimessä ja viitoittanut Jemisen tietä yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan. Monialaisen koulutuksen lisäksi Jemisellä on monipuolinen kokemus innovaatiotoiminnasta sekä muotoilun ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialojen yrityksissä ja organisaatioissa osana kehittämisprojekteja. ”Olen toiminut mikroyrittäjänä vuodesta 2001 ja…
Lue lisää
Valtakunnalliselle organisaatiorajat ylittävälle yrityskehittäjien vertaisverkostolle on tarvetta ja kysyntää
  Kunnissa, kaupungeissa ja oppilaitoksissa on laaja joukko ammattilaisia, jotka työssään tukevat ja kehittävät alueidensa yritysten toimintaa ja edistävät siten niitä liiketoiminnan kehittymistä. Yrityskehittäjien ja -neuvojien hallinnollinen ja koulutuksellinen tausta on varsin monipuolinen. Työn perimmäinen tavoite on kaikilla sama: auttaa yrityksiä, alueita ja elinkeinoelämää menestymään Suomessa. Yrityspalveluja tarjoaa mittava joukko erilaisia julkisia ja järjestöorganisaatioita. Yrityskehittämisen…
Lue lisää
Opettaminen on myyntiä – Sales is a King!
Sales is a King -koulutusmateriaali tarjoaa myynnillistä osaamista, asennetta ja näkökulmaa arkeen ja työhön.   Miten saat viestisi parhaiten perille ja kuulijasi innostumaan? Sales is a King -hankkeen tuottama myyntitaitojen koulutusmateriaali tarjoaa myynnillistä osaamista, asennetta ja näkökulmaa arjessa ja työssä. Materiaali sisältää valmiita työkaluja sekä myynnin opettamiseen että myynnillisten elementtien hyödyntämiseen kaikenlaisissa oppimishetkissä. Vapaasti käytettävissä…
Lue lisää
Digipalvelujen pientarjoaja: kiinnitä huomiota palvelusi TEOLLISUUDELLE tarjoamaan arvolupaukseen!
23.8.2021 MicroENTRE:n vastikää hyväksytyssä tutkimusartikkelissa: ” Value propositions of micro- and small enterprises in digital transformation of the global process industry” tutkittiin digipalvelujen pientarjoajien ja prosessiteollisuuden digihankijoiden hankintayhteistyötä.  Tässä kirjoituksessa nostetaan esille tutkimuksessa havaittuja yhteistyön kehittämiskohteita. Tutkimuksessa haastateltiin 6 kansainvälistä prosessiteollisuuden suuryritystä ja 13 suomalaista pienyritystä, jotka tarjoavat digipalveluita teollisuuden digitarpeisiin. Haastattelut analysoitiin hyödyntämällä Osterwalderin…
Lue lisää
Kerttu Saalasti -palkinto mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria edistäneelle yhteisölle tai henkilölle
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden palkinto jaetaan ensimmäisen kerran syksyn Kerttu Saalasti -seminaarissa 20.9. 2021. Palkinto myönnetään vuosittain merkittävästä mikroyrittäjyyttä tai yrittävää kulttuuria edistävästä tutkimuksen, koulutuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen saavutuksesta. Sen myöntävät Kerttu Saalasti Instituutti ja Kerttu Saalasti Säätiö yhdessä. ”Palkinto kantaa Oulun yliopiston perustamiseen keskeisesti vaikuttaneen Kerttu Saalastin nimeä. Opetusministerinä toimiessaan Kerttu Saalasti…
Lue lisää
Pysyviä tuloksia onnistuneesta projektista
Itämeren alueen projektin yhtenä tuloksena eurooppalaisen yhdistyksen perustaminen. Interreg Itämeren alueen rahoittama projekti (2017-2020) Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) onnistui saavuttamaan päätavoitteet ja tarjosi erinomaisen oppimiskokemuksen konsortiolle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Hankkeen tavoitteena oli tehdä Itämeren alueen maanalaisista laboratorioista entistä helpommin saavutettavia innovaatioiden, liiketoiminnan ja tieteen näkökulmasta parantamalla tietämystä maanalaisista tiloista, niiden toiminnasta, käyttäjien…
Lue lisää
Mikroyrittäjien resilienssi korona-aikana
Koronakriisi aikaansai koko yhteiskunnassa isoja muutoksia ja se näkyi myös yksilöiden ja yrittäjien elämässä. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoitti laajaa ja ennenkokematonta muutosta liiketoimintaympäristössä ja liiketoiminnan harjoittamisessa. Esimerkiksi yhteiskunnan laajat sulku- ja rajoitustoimet sekä muutos asiakkaiden käyttäytymisessä aiheuttivat yrittäjille sekä taloudellisia, että henkisiä paineita ja haasteita. Osana SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hanketta selvitettiin koronakriisin vaikutuksia mikroyrittäjiin,…
Lue lisää
Digiloikan varjosta mukaan kehitykseen
Koronapandemia kiihdytti digisiirtymää ja koko yhteiskunta otti viime vuonna valtaisan digiloikan eteenpäin. Vauhti on ollut jopa hurjempaa kuin tulevaisuudenuskoisissa piireissä osattiin edes unelmoida. Nopeassa digiloikassa piilee kuitenkin myös varjopuoli, sillä kehityksen vauhdittuessa yritysten digitaitojen erot ovat kasvaneet rajusti ja osa mikroyrityksistä onkin suorastaan syrjäytymisvaarassa - digimaailma tuntuu vieraalta ja kynnys lähteä muuttamaan tuttuja ja turvallisia…
Lue lisää
TUKEA YRITTÄJILLE – KORONATILANTEESSAKIN, JA ETENKIN SILLOIN !
Koronatilanne on vaikuttanut elämäämme nyt jo reilun vuoden ajan, jossain muodossa meihin kaikkiin – suoraan itse COVID-19 kokemalla tai sen välilliset vaikutukset kohtaamalla halusimmepa sitä tai emme. Yritysten osalta koronatilanne on iskenyt etenkin ravintola-, majoitus-, taide-, viihde-, virkistys- ja tapahtuma-alaan sekä henkilöliikenteeseen, koulutukseen ja osaan kaupasta. Vähinten kriisistä on kärsinyt toistaiseksi rakennusala, joka sekin on…
Lue lisää