Yleinen

Kolme mikroluokan kaverusta matkalla maailmalle
”Kolme mikroyrittäjää istui nuotiolla. Yksi parsi toisen sukat, toinen hieroi kolmannen hartiat, kolmas keitti ensimmäiselle kahvit. Jokainen maksoi toisilleen kympin ja kymppi kiersi täyden kierroksen. Mikä järki? Bruttokansantuote kasvoi kolmella kympillä!” Suomessa on hartaasti toivottu, että mikroyritykset laajentaisivat Suomen viennin kapeaa pohjaa. Syy löytyy edelliseltä nuotiolta. Kansakuntamme kilpailukyky ei hartioiden hieronnalla etene mihinkään.   Kansainvälisessä kilpailussa…
Lue lisää
Voiko nuoriin luottaa?
Ensimmäisen kerran minulle esitettiin tuo kysymys reilu vuosi sitten, kun olin Virossa eräässä kansainvälisessä seminaarissa kertomassa nuorille suunnatusta rahoituksesta. Kysyjä jatkoi ”Millaisen sopimuksen kirjoitatte nuorten kanssa?” Hämmennyin, miksi ei voisi luottaa? Vastaukseni jälkeen oli kysyjän vuoro hämmentyä; ”Kyllä nuoriin voi luottaa. Emme tarvitse kirjallisia sopimuksia, hakemus riittää.” Tämän reilun vuoden aikana minulle on esitetty samainen…
Lue lisää
Itsensä johtamista tarvitaan enemmän kuin koskaan
Moni on kysynyt ”Mitä itsensä johtaminen on?” kun olen kertonut tehneeni Tradenomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon aiheesta päättötyön. Itsensä johtamista voi lähestyä usean eri teorian kautta, kuten Sydänmaanlakan Oy Minä Ab -organisaatiomalli tai Manzin ja Simsin Superleadership. Superleadership -teorian perusajatus on, että perinteinen esimiehen päätöksentekoon pohjautuva malli on nykymaailmassa liian hidas. On nopeampaa opettaa ihmisiä johtamaan itseään.Itseohjautuvuus…
Lue lisää
“On tarpeen olla vähän leikkisä”
Tarinallistamisen työpaja yrityksille Kärsämäellä kokoontui toistakymmentä alueen yrittäjää tarinoiden äärelle. Koulutus on osa Luovat ratkaisut-hanketta. Kouluttajina toimivat Sari Keskimaa ja Tero Mononen Tarinamaailmasta (https://tarinamaailma.fi/). Sama koulutus toteutettiin myös Raahessa.   Alkuun on tarpeen karistella turhaa jäykkyyttä, sillä tarinankerronta tarvitsee luovuutta. Luovuus on taas sisäisen lapsen herättelyä – millä kaikella tavalla oman yritykseni tarinaa voisi lähestyä?…
Lue lisää
Mahdollisuuksia maan alla
Tätä tekstiä kirjoittaessani olen paluumatkalla Wroclawista Puolasta. Münchenin kentällä Saksassa mietin alkuviikon palavereita ja tapaamisia. Pohdin, mitä maanalaisten tilojen kansainvälinen kehittäminen voisi tarkoittaa mikroyritysten näkökulmasta. Samaan pohdintaan kutsun sinut mukaan. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on päävastuullinen toteuttaja 14 eri organisaation Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) -hankkeessa (www.bsuin.eu). Itämeren ympäristön maista olevien partnereiden yhteisenä…
Lue lisää
Mikroyrittäjyyden ilmastonmuutos
Yksi merkittävimmistä meneillään olevista työelämän muutoksista on itsensä yrittäjämäisillä tavoilla työllistävien määrän kasvu. Mikroyritysten määrä on lähes 95 prosenttia ja näistä noin 60 prosenttia on itsensä työllistäjiä (vinkki: lue Martti Saarelan kirjoitus yksinyrittäjien merkityksestä talouskasvulle). Perinteisesti tiukka rajanveto työntekijän ja yrittäjän roolien välillä on hälvenemässä. Kyseinen muutos on jo monen työtä tekevän todellisuutta, mutta yhteiskunnan…
Lue lisää
Ravitsemus ja terveyden edistäminen työpaikoilla
Työpaikoilla vietetään noin puolet valveillaoloajasta. Keskimääräisellä 40 tunnin työviikolla työpaikalla kuluu noin 1600 tuntia vuodessa. Yrittäjällä tämä määrä saattaa ylittyä huomattavasti, jos työaika venyy ja erillistä vapaa-aikaa ei juuri ole. Työpaikat ovat siksi potentiaalinen alusta terveyden edistämiselle, sillä työkykyä, palautumista ja työssäjaksamista tukevia elintapoja ei voi tehokkaasti ulkoistaa pelkästään vapaa-ajalla toteutettaviksi. Työpaikoilla tehtävällä terveyden edistämisellä…
Lue lisää