Uutinen

MicroENTRE-tutkimusryhmän uusi vahvistus
DI Jenna Finnilä on aloittanut 18.1.2021 projektitutkijana MicroENTRE:ssä, keskittyen ARVO – vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun -projektiin. Jennaa kiehtoo maaseudun kehittäminen, sillä hän toivoo maaseudun pysyvän elinvoimaisena ja pystyvän tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia asua ja työllistyä myös tulevaisuudessa. Projektin tiimoilta hän pystyy antamaan oman panoksensa maaseudun kehittämiseen. ARVO-hanke keskittyy Nivala-Haapajärven alueelle ja erityisesti tämän alueen…
Lue lisää
MicroENTREn kumppanuusverkosto
Mikroyritysten ja niiden toimintaedellytysten edistäminen on kestävän talouskehityksen kannalta välttämätön investointi tulevaisuuteen. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimivan Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn ja julkisten yrityspalveluorganisaatioiden uuden valtakunnallisen kumppanuusverkoston tavoitteena on yhteinen työ mikroyrittäjyyden edistämiseksi. Kumppanuusverkoston toiminta on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallista tehtävää, jota Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa vuoden 2021 alusta alkaen.…
Lue lisää
Tutkimusapulainen vähähiilisen yritysekosysteemin kehittämiseen
Haemme tutkimusapulaista MicroENTREn hallinnoimaan ARVO – Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun –projektiin.  Projektissa kehitetään vähähiilistä yritysekosysteemia Nivala-Haapajärven alueella sekä Nivalan teollisuuskylässä. Hankkeella lisätään yritysten tietoisuutta vähähiilisistä energia-, kierrätys- ja logistiikkaratkaisuista ja niiden käyttöönotosta. Lisätietoja projektista: https://www.oulu.fi/ksi/arvo ) Projektille on myönnetty EAKR-rahoitus. Tehtävä: Tehtävään kuuluu ARVO-hankkeen asiantuntijoiden avustaminen energia- ja kierrätysselvityksissä Nivalan teollisuuskylän mikro- ja…
Lue lisää
FMT-päivien tunnelmia Nivalasta
SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke osallistui FMT-päivien järjestelyihin Nivalan Teknologiakeskuksessa 24. marraskuuta. Tapahtuma kokosi paikan päällä verkostoitujien lisäksi seminaariosallistujia myös etäyhteyden välityksellä. Teknologiakeskuksessa livenä puhuttujen esitysten striimaaminen verkkoon ja vastavuoroisesti verkkopalvelun kautta keskuksen kokoustilan screenille heijastetut etäesitykset valaisivat yrittäjyyttä ja yritystoimintaa monelta eri kantilta. Kansainvälisyys oli päivän keskeinen teema.    Digitaalisen liiketoiminnan moniottelija, yrittäjä Rami Karhun…
Lue lisää
MicroENTRE® vahvasti mukana FMT-päivillä 24. marraskuuta
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® osallistuu yhtenä järjestäjänä FMT-päiville 24. marraskuuta Nivalan Teknologiakeskus Nivalassa. Tapahtuma on osa SoloENTRE-hanketta, jossa yritysten digitalisaatio ja sen kehittäminen on keskeisessä roolissa. Yrittäjä Rami Karhu puhuu keynote-esityksessään yritysten digitaalisesta transformaatiosta. ”Digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä on ajankohtaista juuri nyt.” kertoo SoloENTRE-hankkeen projektipäällikkö Leena Eskola ja jatkaa: ”Rami Karhun puheenvuoro muutospakosta on hyvä heräte, jonka innoittamana…
Lue lisää
Uusi esite yritysverkostotoiminnasta ilmestynyt!
Yritysverkostotoiminta ja sen esittely on kaivannut jo pidempään työkalua, jota voi vapaasti hyödyntää yrityspalveluorganisaatioissa. Nyt julkaistu esite pyrkii vastaamaan tähän. Microentren uusi esite tuo laajasti esille eri mahdollisuuksia mikroyritysten kehittämisen tukemiseen. Samalla esite on osa Microentren palvelukokonaisuutta, ja kaikkien vapaasti ladattavissa sivustolta. Esitteessä tuodaan näkyvästi esille mukana olleiden yritysten ja yrityskehittäjien aitoja näkökulmia yritysryhmätoimintaan. Eri…
Lue lisää
Teknologiayrittäjä Rami Karhu FMT-päivien keynote-puhujana
Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -päivä oheistapahtumineen tarjoaa yrityksille ja yhteistyökumppaneille asiantuntijatietoa ja verkostoitumista Nivalan Teknologiakylässä 24.11.2020. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Yhtenä keynote-puhujana toimii digitaalisen liiketoiminnan moniottelija, yrittäjä Rami Karhu. Ramilla on lähes 20 vuoden kokemus digitaalisesta liiketoiminnasta, niin vakiintuneen liiketoiminnan digitalisoimisesta kuin uusien digibisnesten rakentamisestakin. Rami on auttanut urallaan yli sataa organisaatiota. Mukaan mahtuu…
Lue lisää
FMT-päivän yhteydessä mahdollisuus kansainväliseen verkostoitumiseen
  Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -päivä oheistapahtumineen kokoaa yritykset ja yhteistyökumppanit asiantuntijatiedon sekä kansainvälisen verkostoitumisen äärelle 24.11.2020. Tapahtumapäivä järjestetään Nivalan teknologiakeskus Nitekin tiloissa (Pajatie 5). Koronatilanteesta johtuen tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Tänä vuonna FMT-päivän yhteydessä järjestetään myös Tuotantoteknologiamessut sekä Business Opportunities -miniseminaari, jonka jälkeen toteutuvat ennennäkemättömät verkkovälitteiset Businesstreffit alueen omien, kansallisten ja kansainvälisten yritysten…
Lue lisää
Rahoitusta arktiselle tutkimusverkostolle
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRElle on myönnetty apuraha arktisten alueiden mikro- ja pk-yrittäjyystutkimuksen temaattisen verkoston kehittämiseen. MicroENTRE on liittynyt osaksi UArctic-yliopistojen muodostamaa verkostoa, jonka tavoitteena on tehdä tuottaa tutkittua tietoa mikro- ja pk-yritysten johtamisesta kansainvälisessä yhteistyössä. Apurahan suuruus on 5 800 euroa. Sen käyttö kohdistuu mm. tutkijoiden kansainvälisten tapaamisten järjestämiseen, yhteiseen tutkimusaineiston keräämiseen sekä verkoston yhteisen tutkimus- ja…
Lue lisää
MicroENTRE® mukana yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä
Vuoden 2020 Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestettiin Mikkelissä. Seminaarin teemana oli Yrittäjyyden ytimessä. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi Koronan mukanaan tuomista erikoisjärjestelyistä huolimatta myös paikan päälle yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Keynote-puheenvuorojen lisäksi päästiin kuulemaan laajasti yrittäjyyskasvatukseen liittyvistä hankkeista ja niissä tehdystä tutkimuksesta. MicroENTRE®:n tutkijat olivat mukana tukena paitsi tapahtuman käytännön järjestelyissä, myös näkyvästi usean tutkimuspaperin voimin: Taipale-Erävala, Hintikka, Lehtinen…
Lue lisää