Tutkimus

Mikroyrittäjän monet roolit uuvuttavat
Mitä pienempi yritys, sitä suurempi merkitys on yrittäjän työhyvinvoinnilla. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tarttui aihepiiriin Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Promo @ Work-hankkeessa. Keinoja yrittäjän uupumisen välttämiseksi löytyi useita.Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi kertoo tutkimuksen havainnoista ja mikroyrittäjille laadituista terveyden edistämisen suosituksista Oulun yliopiston verkkosivuilla. ”Uupunut yrittäjä tuskin jaksaa kehittää liiketoimintaansa. Tuottavuuskaan tuskin on kovin korkea”,…
Lue lisää
Gradututkimus: Sote-yrittäjän moninainen identiteetti
Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija Samu Heinonen selvitti tuoreessa opinnäytetyössään terveyspalvelualan yrittäjien identiteettien moninaisuutta. Tutkimusten mukaan monilla sote-alan yrittäjillä on vaikeuksia liiketoimintalähtöisen ajattelutavan ja yrittäjäroolin omaksumisessa eli yrittäjän ja ammatti-identiteettien yhteensovittamisessa. Heinonen kokosi työssään kartoittavan tutkimuskirjallisuuskatsauksen avulla terveyspalvelualan yrittäjyyteen liittyvää aiempaa tutkimustietoa. Tutkimustulosten mukaan ammatillisia tietoja ja taitoja pidetään lähtökohtana terveyspalvelualan yrittäjyydelle, kun taas kaupalliset tiedot…
Lue lisää
Tutkija Kiotosta MicroENTRE®n seminaarivieraana
Kioton yliopiston apulaisprofessori Will Baber luennoi 28. lokakuuta 2019 MicroENTRE:n järjestämässä "How we negotiate in business - Negotiate seminar for IT and software people" -seminaarissa Tellus Stagella Linnanmaalla. Luento käsitteli mm. hinnan asettamista liikeneuvotteluissa alan keskeisten termien avulla.  Seminaari sisälsi myös neuvottelutilanne-harjoituksen, jossa myyjä ja ostaja kohtasivat pöydän hankkimisen tiimoilta. Molemmat osapuolet saivat omat erilliset…
Lue lisää
Mikroyrityksen johtamisen haasteet muuttuvassa ympäristössä
Pohjoismaiset johtamisen tutkijat kokoontuivat viime viikolla Vaasaan järjestyksessään 25. Nordic Academy of Management -konferenssiin. NFF konferenssin teemana oli ”pohjoinen energia”, joka heijastelee Vaasan energiaklusteria ja innostavaa yrittäjähenkeä. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi perjantaina ja lauantaina työpajoja, joissa esiteltiin ajankohtaista tutkimusta mikroyritysten ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Alustuksissa pohdittiin mikroyritysten johtamista erikoistilanteissa kuten kasvussa tai rakennemuutoksen keskellä.…
Lue lisää
MicroENTRE:n tutkimusta esillä IAIC -konferenssissa
MicroENTRE:n tutkijatohtorit Mirja Väänänen, Kyllikki Taipale-Erävala, Katariina Ala-Rämi ja Ulla Lehtinen esittelivät perjantaina 9.8.2019 tutkimustuloksiaan neljättä kertaa järjestetyssä International Agriculture Innovation Conferencessa (IAIC 2019) Oulussa. Konferenssi keskittyi tänä vuonna maataloutta koskeviin innovaatioihin, yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen, ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa Euroopassa. TkT Mirja Väänänen esitteli puheenvuorossaan tapaustutkimusta maatalousalan pk-yrityksistä. Tutkimus keskittyi yritysten johdon käsityksiin…
Lue lisää
MicroENTRE:n tutkijoita osallistui Successful R&I in Europe 2019 tapahtumaan
Kaksipäiväinen verkostoitumistapahtuma pidettiin Düsseldorfissa, Saksassa 14.02. – 15.02.2019. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä tapahtumaan osallistuivat tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja TkT Kai Hänninen. Tapahtumaan oli saapunut yli 400 yritysten ja tutkimuslaitosten edustajaa erityisesti North Rhine-Westphalian (NRW) alueelta Sakasta ja Euroopan Unionin maista. Verkostoitumisen teemoja olivat informaatioteknologia (ICT), nanoteknologia, materiaalit ja valmistus (NMM), energia, kierotalous, biotieteet, logistiikka/kuljetus ja innovatiiviset julkiset…
Lue lisää
Mikroyrityskin tarvitsee ketteriä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä
  Henkilöstöasiat (HR) ja henkilöstön johtaminen (HRM) ovat tärkeitä strategiseen johtamiseen liittyviä tekijöitä myös mikroyrityksissä. Jo yhdenkin työntekijän olemassaolo edellyttää yrittäjältä johtamiseen liittyvää näkökulmaa ja toimintaa. Työmarkkinoilla kiihtyvä työvoimapula puolestaan pakottaa yritykset miettimään keinoja löytää ja sitouttaa uusia työntekijöitä. Lisäksi  ikääntyminen vaatii huomion kiinnittämistä jaksamiseen ja työmotivaation ylläpitoon. Henkilöstöön liittyvät asiat ovat siten varsin monimuotoinen…
Lue lisää
Eri työntekijäsukupolvien erilaiset motivaatiotekijät – tutkittua tietoa ikäjohtamisesta!
  Osallistuin joulukuussa 2018 Bangkokissa pidettyyn IEEM 2018 konferenssiin. Konferenssi on katto-organisaatio IEEE: n kansainvälinen tuotantotalouden konferenssi ja johtava foorumi, joka levittää kaikille teollisuuden aloille tietoa uusimmista tutkimuksista, teorioista ja käytännöistä. Esittelin konferenssissa Susanna Kultalahden kanssa henkilöstöjohtamiseen liittyvää tutkimusta “Age-Related Differences in Work Motivations: The Case of SMEs.” Olen kirjoittanut tutkimuspaperin yhdessä tutkijatohtori Susanna Kultalahden…
Lue lisää
Avoimet työpaikat projektitutkijalle tai tutkijatohtorille mielenkiintoisissa hankkeissa!
    Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE etsii kahta projektitutkijaa tai tutkijatohtoria määräaikaisiin työsuhteisiin vuoden 2019 loppuun saakka. Hankeportfoliostamme riippuen työsuhteet saattavat jatkua pidempään.   Tarjolla olevat tehtävät:   Ensimmäinen tehtävä liittyy luovien alojen yrittäjien kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamisen edistämiseen Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa (Luovat ratkaisut -hanke). Tutkija tuo yliopistollista asiantuntemusta koulutusosioiden sisällön toteuttamiseen, kouluttamiseen ja yhteiskehittämisenä toteuttavien soveltavien…
Lue lisää
Henkilöstön osallistaminen yrityksen strategiatyöskentelyyn voi olla muutakin kuin fläppitaulu ja pos-it -lappuja!
  MicroENTREn tutkimusryhmään kuuluvien projektitutkija Riitta Forsten-Astikaisen ja tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävalan artikkeli ”Clay Workshop as Staff’s Competency Self-Evaluation Related to Business Strategy” julkaistiin joulukuussa 2018 kansainvälisessä International Journal of Management, Knowledge and Learning –tiedelehdessä.   Artikkelissa kuvattu tutkimus liittyy erään suomalaisen organisaation henkilöstön työpajaan, missä osallistujat työstivät yrityksen päivitetyn stratetegian tavoitteita. Yrityksen hallitus oli työstänyt strategiaa,…
Lue lisää