Tutkimus

Yrittäjyys näkyy sanomalehdissä monipuolisesti
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on tutkinut yrittäjyyttä koskevaa viestintää suomalaisissa sanomalehdissä. Myöhemmin tänä vuonna julkaistava tutkimus selvitti, ketkä yrittäjyyttä koskevissa keskusteluissa pääsevät ääneen ja millä tavoin yrittäjyydestä puhutaan Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä, Kalevassa ja Iltalehdessä. Suomalaisista kolme neljäsosaa lukee painettuja sanomalehtiä säännöllisesti. Sanomalehdillä on merkitystä yrittäjyydestä muodostuvien mielikuvien rakentumisessa. Sanomalehdet voivat vahvasti vaikuttaa yrittäjyyttä koskevaan mielipideilmastoon ja esimerkiksi…
Lue lisää
Onko myynnin johtamisella merkitystä?
    Myynti on tunnetusti yksi keskeinen yrityksen menestyksen tukijalka. Tuoreessa MicroENTREn tutkimusryhmän tutkimuksessa on kehitetty myynnin kyvykkyyttä arvioiva malli ja se perustuu noin 30 yrityksen myynnillisen osaamisen arviointiin.  Tutkimuksesta käy ilmi, että yritykset ovat panostaneet hyvin strategiseen johtamiseen, ihmisiin ja organisaatioon, mutta asiakasviestinnän ja asiakastiedon hyödyntämisen näkökulmat kaipaavat kehittämistä. Tulosten mukaan on tärkeää, että…
Lue lisää
Some on yrittäjän uusi normaali – vai onko?
  MikroENTREn tutkimusryhmän yhtenä loppusyksyn 2020 tutkimuskohteena on mikroyrittäjien sosiaalisen median eli somen käyttö liiketoiminnassa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa toimivat mikro- ja yksinyrittäjät. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, millaisia somekanavia yrittäjät hyödyntävät liiketoiminnassaan kuten asiakashankinnassa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Yrittäjille on asiasta lähetetty sähköinen kysely. Tutkimustuloksia esitellään marraskuussa Informaatiotutkimuksen päivillä 5.-6.11.2020 ja niistä…
Lue lisää
Julkaisu: Yritysverkosto vahvistaa yrittäjämäisiä toimintoja
Mikroyrittäjyyskeskuksen uudessa tutkimusjulkaisussa on analysoitu valtakunnallisesti toimivaa MicroENTRE Yritysverkostoa yrittäjämäisiä toimintoja vahvistavana käytäntöyhteisönä (Community of Practice). Tutkimuksen tekijät ovat Anna-Mari Simunaniemi, Riitta Forsten-Astikainen, Kai Hänninen ja Matti Muhos. MicroENTRE Yritysverkoston toimintamalli perustuu mikroyrittäjien, paikallisten yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjyystutkijoiden yhteistyöhön. Vuodesta 2015 viiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan alueella käynnistetty vertaisverkosto kannustaa yrittäjiä jakamaan kokemuksiaan ja tekemään nopeita…
Lue lisää
MicroENTRE®n kehityspäällikkö väitteli tohtoriksi
MicroENTRE®n kehityspäällikkö, juristi ja ekonomi Martti Saarela väitteli tohtoriksi Oulun yliopiston luentosalissa L7 Linnanmaalla 12. kesäkuuta 2020. Koronatilanteen vuoksi osanottajamäärää oli rajoitettu ja tilaisuutta pystyi seuraamaan myös etänä Teams-sovelluksen avulla. Väitöstilaisuus järjestettiin suomeksi. Vastaväittäjinä toimivat dosentti Ilkka Raatikainen Vaasan yliopistosta ja professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopistosta, jotka molemmat osallistuivat keskusteluun etäyhteyden kautta. Kustoksena toimi Kerttu…
Lue lisää
MicroENTREn kehityspäällikön väitöstilaisuus
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn kehityspäällikkö Martti Saarelan väitöstilaisuus järjestetään ensi perjantaina 12. kesäkuuta Oulun yliopistossa klo 12. Väitöksen aiheena on kasvunhallinta digitaalisia terveyspalveluita tuottavissa eHealth startup -yrityksissä. Vastaväittäjinä toimivat professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Ilkka Raatikainen Vaasan yliopistosta. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä: https://oulu.zoom.us/s/65085183715 Tervetuloa mukaan! https://www.oulu.fi/yliopisto/node/202956
Lue lisää
Julkaistua tutkittua tietoa geotermisen energian mahdollisuuksista sekä mustanhiilen päästöjen rajoittamiseen ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksista arktisilla alueilla
Alkuvuodesta on ilmestynyt MicroENTRE™n tutkimusryhmästä kaksi julkaisua liittyen hiilivapaan geotermisen lämmön talteenottoa Pyhäsalmen kaivoksesta ja matalalämpöisen geoenergian hyödyntämistä sekä siihen liittyvää liiketoimintamahdollisuuteen liittyen. Toinen julkaisu on Energiakaivos-hankeen raportti1, jossa esitellään geotermisen energian ja sen hyötykäytön yleiset perusperiaatteet, kaivoksen geologiset ja -termiset lähtökohdat sekä konsepti geotermisen lämmön talteenottoa ja hyödyntämistä varten. Lopuksi tarkastellaan konseptin kannattavuutta, geotermisen…
Lue lisää
Luovat ratkaisut -hankkeen tuloksia
Luovat ratkaisut -hankkeen loppuraportti "Luovat ratkaisut — luovien alojen mikroyritysten liiketoiminnan kehittäminen: raportti soveltavista kokeiluista, koulutuksista ja yhteiskehittämisestä" on nyt julkaistu. Hankkeessa toteutettiin luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuus, jonka tarkoitus on edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutusten sisältöjä sovellettiin välittömästi nopeina kokeiluina osallistujayrityksissä. Hankkeen päätoteuttajana toimi NIHAK ry ja osatoteuttajina Oulun yliopiston Kerttu Saalasti…
Lue lisää
MicroENTRE®n tutkija esitelmöi New Yorkissa
MicroENTRE®n tutkijatohtori Markus Rytinki vieraili Copyright and Technology 2020 -konferenssissa New Yorkissa 15. tammikuuta 2020. Rytinki kutsuttiin paikalle puhumaan luovien alojen yritysten, tekijänoikeuksien ja kirjastojen välisestä suhteesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rytinki otti tapahtumassa osaa myös samaa aihetta koskevaan paneelikeskusteluun, johon osallistui laaja joukko asiantuntijoita mm. Columbia Universitysta, ITHAKAsta ja New York Public Librarysta. Yhdettätoista…
Lue lisää
Mikroyrittäjän monet roolit uuvuttavat
Mitä pienempi yritys, sitä suurempi merkitys on yrittäjän työhyvinvoinnilla. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tarttui aihepiiriin Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Promo @ Work-hankkeessa. Keinoja yrittäjän uupumisen välttämiseksi löytyi useita.Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi kertoo tutkimuksen havainnoista ja mikroyrittäjille laadituista terveyden edistämisen suosituksista Oulun yliopiston verkkosivuilla. ”Uupunut yrittäjä tuskin jaksaa kehittää liiketoimintaansa. Tuottavuuskaan tuskin on kovin korkea”,…
Lue lisää