Tutkimus

Julkaistua tutkittua tietoa geotermisen energian mahdollisuuksista sekä mustanhiilen päästöjen rajoittamiseen ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksista arktisilla alueilla
Alkuvuodesta on ilmestynyt MicroENTRE™n tutkimusryhmästä kaksi julkaisua liittyen hiilivapaan geotermisen lämmön talteenottoa Pyhäsalmen kaivoksesta ja matalalämpöisen geoenergian hyödyntämistä sekä siihen liittyvää liiketoimintamahdollisuuteen liittyen. Toinen julkaisu on Energiakaivos-hankeen raportti1, jossa esitellään geotermisen energian ja sen hyötykäytön yleiset perusperiaatteet, kaivoksen geologiset ja -termiset lähtökohdat sekä konsepti geotermisen lämmön talteenottoa ja hyödyntämistä varten. Lopuksi tarkastellaan konseptin kannattavuutta, geotermisen…
Lue lisää
Luovat ratkaisut -hankkeen tuloksia
Luovat ratkaisut -hankkeen loppuraportti "Luovat ratkaisut — luovien alojen mikroyritysten liiketoiminnan kehittäminen: raportti soveltavista kokeiluista, koulutuksista ja yhteiskehittämisestä" on nyt julkaistu. Hankkeessa toteutettiin luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuus, jonka tarkoitus on edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutusten sisältöjä sovellettiin välittömästi nopeina kokeiluina osallistujayrityksissä. Hankkeen päätoteuttajana toimi NIHAK ry ja osatoteuttajina Oulun yliopiston Kerttu Saalasti…
Lue lisää
MicroENTRE®n tutkija esitelmöi New Yorkissa
MicroENTRE®n tutkijatohtori Markus Rytinki vieraili Copyright and Technology 2020 -konferenssissa New Yorkissa 15. tammikuuta 2020. Rytinki kutsuttiin paikalle puhumaan luovien alojen yritysten, tekijänoikeuksien ja kirjastojen välisestä suhteesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rytinki otti tapahtumassa osaa myös samaa aihetta koskevaan paneelikeskusteluun, johon osallistui laaja joukko asiantuntijoita mm. Columbia Universitysta, ITHAKAsta ja New York Public Librarysta. Yhdettätoista…
Lue lisää
Mikroyrittäjän monet roolit uuvuttavat
Mitä pienempi yritys, sitä suurempi merkitys on yrittäjän työhyvinvoinnilla. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tarttui aihepiiriin Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Promo @ Work-hankkeessa. Keinoja yrittäjän uupumisen välttämiseksi löytyi useita.Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi kertoo tutkimuksen havainnoista ja mikroyrittäjille laadituista terveyden edistämisen suosituksista Oulun yliopiston verkkosivuilla. ”Uupunut yrittäjä tuskin jaksaa kehittää liiketoimintaansa. Tuottavuuskaan tuskin on kovin korkea”,…
Lue lisää
Gradututkimus: Sote-yrittäjän moninainen identiteetti
Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija Samu Heinonen selvitti tuoreessa opinnäytetyössään terveyspalvelualan yrittäjien identiteettien moninaisuutta. Tutkimusten mukaan monilla sote-alan yrittäjillä on vaikeuksia liiketoimintalähtöisen ajattelutavan ja yrittäjäroolin omaksumisessa eli yrittäjän ja ammatti-identiteettien yhteensovittamisessa. Heinonen kokosi työssään kartoittavan tutkimuskirjallisuuskatsauksen avulla terveyspalvelualan yrittäjyyteen liittyvää aiempaa tutkimustietoa. Tutkimustulosten mukaan ammatillisia tietoja ja taitoja pidetään lähtökohtana terveyspalvelualan yrittäjyydelle, kun taas kaupalliset tiedot…
Lue lisää
Tutkija Kiotosta MicroENTRE®n seminaarivieraana
Kioton yliopiston apulaisprofessori Will Baber luennoi 28. lokakuuta 2019 MicroENTRE:n järjestämässä "How we negotiate in business - Negotiate seminar for IT and software people" -seminaarissa Tellus Stagella Linnanmaalla. Luento käsitteli mm. hinnan asettamista liikeneuvotteluissa alan keskeisten termien avulla.  Seminaari sisälsi myös neuvottelutilanne-harjoituksen, jossa myyjä ja ostaja kohtasivat pöydän hankkimisen tiimoilta. Molemmat osapuolet saivat omat erilliset…
Lue lisää
Mikroyrityksen johtamisen haasteet muuttuvassa ympäristössä
Pohjoismaiset johtamisen tutkijat kokoontuivat viime viikolla Vaasaan järjestyksessään 25. Nordic Academy of Management -konferenssiin. NFF konferenssin teemana oli ”pohjoinen energia”, joka heijastelee Vaasan energiaklusteria ja innostavaa yrittäjähenkeä. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi perjantaina ja lauantaina työpajoja, joissa esiteltiin ajankohtaista tutkimusta mikroyritysten ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Alustuksissa pohdittiin mikroyritysten johtamista erikoistilanteissa kuten kasvussa tai rakennemuutoksen keskellä.…
Lue lisää
MicroENTRE:n tutkimusta esillä IAIC -konferenssissa
MicroENTRE:n tutkijatohtorit Mirja Väänänen, Kyllikki Taipale-Erävala, Katariina Ala-Rämi ja Ulla Lehtinen esittelivät perjantaina 9.8.2019 tutkimustuloksiaan neljättä kertaa järjestetyssä International Agriculture Innovation Conferencessa (IAIC 2019) Oulussa. Konferenssi keskittyi tänä vuonna maataloutta koskeviin innovaatioihin, yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen, ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa Euroopassa. TkT Mirja Väänänen esitteli puheenvuorossaan tapaustutkimusta maatalousalan pk-yrityksistä. Tutkimus keskittyi yritysten johdon käsityksiin…
Lue lisää
MicroENTRE:n tutkijoita osallistui Successful R&I in Europe 2019 tapahtumaan
Kaksipäiväinen verkostoitumistapahtuma pidettiin Düsseldorfissa, Saksassa 14.02. – 15.02.2019. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä tapahtumaan osallistuivat tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja TkT Kai Hänninen. Tapahtumaan oli saapunut yli 400 yritysten ja tutkimuslaitosten edustajaa erityisesti North Rhine-Westphalian (NRW) alueelta Sakasta ja Euroopan Unionin maista. Verkostoitumisen teemoja olivat informaatioteknologia (ICT), nanoteknologia, materiaalit ja valmistus (NMM), energia, kierotalous, biotieteet, logistiikka/kuljetus ja innovatiiviset julkiset…
Lue lisää
Mikroyrityskin tarvitsee ketteriä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä
  Henkilöstöasiat (HR) ja henkilöstön johtaminen (HRM) ovat tärkeitä strategiseen johtamiseen liittyviä tekijöitä myös mikroyrityksissä. Jo yhdenkin työntekijän olemassaolo edellyttää yrittäjältä johtamiseen liittyvää näkökulmaa ja toimintaa. Työmarkkinoilla kiihtyvä työvoimapula puolestaan pakottaa yritykset miettimään keinoja löytää ja sitouttaa uusia työntekijöitä. Lisäksi  ikääntyminen vaatii huomion kiinnittämistä jaksamiseen ja työmotivaation ylläpitoon. Henkilöstöön liittyvät asiat ovat siten varsin monimuotoinen…
Lue lisää