Kaikki blogit

Digimarkkinoinnin työkalut mikroyrityksissä
Digitalisaatio ja sen eri variaatiot ovat positiivisesti sidoksissa pienten organisaatioiden kasvuun, suoritukseen ja kilpailukykyyn. Internetin käyttö voi hyödyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä vähentämällä kustannuksia ja helpottamalla sisäistä sekä ulkoista viestintää [1]. Digitaalinen markkinointi tuokin mahdollisuuden kehittää menestyksekkäitä liiketoimia tavoilla, joita ei ennen ole ollut pienten yritysten saatavilla [2]. Tutkielma digitaalisesta markkinoinnista mikroyrityksissä MicroENTRE:n toimeksiannosta markkinoinnin…
Lue lisää
Digitaalinen markkinointi startup -yrityksissä
Digitalisaation ja teknologian kehityksen luomat mahdollisuudet muokkaavat toimintatapojamme ja päivittäisiä rutiinejamme kiihtyvällä vauhdilla. Tästä kenties selkein ilmentymä on internetin käytön yleisyys: 74 % 16–74 –vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä useita kertoja päivässä[1]. Teknologian kehityksen johdosta internetin käyttö ei ole enää paikkasidonnaista – älylaitteita kuten älypuhelimia tai tabletteja hyödyntäen internetiä voidaan käyttää milloin ja missä vain. Me…
Lue lisää
Mikroyrittäjän jaakobinpainia – isontaako toimintaa vaiko ei?
Voiko hallituksen julkaisema yrittäjyyspaketti auttaa kasvun kanssa painivaa mikroyrittäjää? Mitä tarkoittaa yrityksen kasvu? Perinteisestihän yrityksen kasvua mitataan liiketaloudellisin mittarein: liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvun ja taseen avulla. Kysynnän voimakas kasvu saa yrittäjän käymään vuoropuhelua itsensä kanssa siitä, isontaako toimintaa vai ei. Aina kasvun ei tarvitse tarkoittaa liikevaihdon kasvua. On mahdollista, että yrittäjä hakee kasvua toiminnan kehittämisestä…
Lue lisää
Mikroyritykset eivät innovoi?
”Innovaatiotoiminta yleisintä suurilla kansainvälisesti toimivilla yrityksillä” (Tilastokeskuksen tiedote 5.6.2014). Kuvitteellinen Pekka Päättäjä toteaa tiedotteen luettuaan, että jatkossa julkisia innovaatiopalveluja ja -rahoitusta kannattaa kohdentaa entistäkin enemmän suuriin yrityksiin, jotta Suomeen saadaan enemmän innovaatioita. Pieleen meni ja ihan huolella. Edellä mainittu tiedote koskee Tilastokeskuksen Innovaatiotoiminta-tilastoa, joka ei sisällä lainkaan mikroyrityksiä. Toisin sanoen 95% yrityksistä jää kokonaan ko. tilaston…
Lue lisää
Kohti menestyvien mikroyritysten Pohjois-Suomea
Suomessa oli vuonna 2014 lähes 350 000 mikroyritystä, joista valtaosa on itsensä työllistäviä yksinyrittäjiä. Kun tarkastellaan Suomalaisten yritysten henkilöstömäärän muutosta vuosina 2001 – 2014 huomataan, että mikroyrityksiin on syntynyt jo lähes puolet (49%) uusista työpaikoista samanaikaisesti kun suurten yritysten työpaikat ovat merkittävästi vähentyneet. Suomalaisessa liiketoimintaympäristössä korostuu perinteisesti osaaminen, suunnittelu (tuotteen tai palvelun kehittäminen) ja riskien…
Lue lisää
Parempaa sote-palvelua julkisen ja yksityisen yhteistyöllä?
Sosiaali- ja terveyspalvelun uudistustyö kiinnostaa ja puhututtaa. Valmisteilla olevan uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Uudistuksella halutaan myös lisätä asiakkaan valinnanvapautta, joka on edennyt Suomessa hitaammin verrattuna kansainväliseen kehitykseen. Pitkittyneen ja rakenteisiin keskittyneen muutosprosessin keskellä on kuitenkin herännyt huoli siitä, muistetaanko uudistuksessa keskittyä tarpeeksi varsinaisen…
Lue lisää
Yrittäjyyskasvatuksen suuntamerkkejä
Mitä kaikkea yhteen päivään voikaan mahtua! Maakunnallisen yrittäjyyskasvatusstrategian julkistaminen, Nuori yrittäjä -messut, NY Uskalla yrittää -semifinaali, koulutusta opettajille, palkintojen jakamista, opetus- ja kulttuuriministerin vierailu, kohtaamisia, uusia ideoita. Paljon positiivista tekemistä. Paljon rohkeutta ja innostusta. Yrittäjyyskasvatuksen superpäivä Oulun yliopiston pääkampuksella 22.2.2016 oli kuin avoin ikkuna yhteisen tekemisen tuloksiin. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan monet toimijat ovat tehneet paljon työtä…
Lue lisää