Kaikki blogit

Onko jätteesi toisen aarre?
Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista kuluttamisen tapaa, jossa materiaalit ja tuotteet käytetään ja kierrätetään mahdollisimman pitkälle joko käyttämällä tuotteet uudelleen samaan tai toiseen tarkoitukseen, kierrättämällä takaisin raaka-aineeksi tai tuottamaan energiaa. Materiaalien älykkäällä uudelleen käyttämisellä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kiertotalous on ennen kaikkea hävikin vähentämistä. Alunperin tuotannossa syntyvän hävikin käsite on peräisin Japanista, josta…
Lue lisää
Miten perheyritysten omistajajohtajat kasvavat johtamistehtävässään?
Perheyritysten yhteiskunnallinen merkitys on Suomessa suuri. Perheyritysten liiton ja Tilastokeskuksen selvityksen (2017) mukaan suomalaisista työllistävistä yrityksistä 70 prosenttia on perheyrityksiä. MicroENTRE:n projektitutkija, KM Heli Kurikkala selvittää väitöskirjassaan, millaisia johtajien kasvutarinoita löytyy menestyneistä perheyrityksistä. Tässä blogissa esiteltävä tutkimus on julkaistu Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 3/2020 (https://akakk.fi/category/2020/.) Tutkimuksessa haluttiin tietää, miten omistajajohtajat kasvavat tehtävässään. Tutkimuksessa haastateltiin omistajajohtajia kolmesta perheyrityksestä.…
Lue lisää
Rajat ylittävää yhteistyötä
Puheensorinan täyttämä aula, kahvin ja teen tuoksu, esittäytymisiä, kohtaamisia, ennestään tuttuja ja uusia tuttavuuksia. Kommunikointia usealla kielellä. Kättelyjä. Muistikuvia ajalta ennen koronaa. Osallistuin reilu vuosi sitten Pietarissa Forum Strategov -nimiseen tapahtumaan, jossa oli koolla noin 1 500 henkeä kaikista Venäjän federaation osista, useista Euroopan maista ja kauempaakin. Monien rinnakkaisten sessioiden pääviestit ovat edelleen mielessäni: Suunnitelmista…
Lue lisää
Käytännön vinkkejä kasvunhallintaan
Oulun yliopiston MicroENTRE on yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa luonut digitaalisen kasvunhallintatyökalun sisältöjä. Työkalun tarkoitus on kartoittaa yrityksen kasvun nykytilaa ja tarjota yrityksen kasvuvaiheeseen sopivia vinkkejä liiketoiminnan eri osa-alueilta. Tieteelliseen kasvuvaiheteoriaan pohjautuvaa työkalua on kuluneen vuoden aikana kehitetty keräämällä ja analysoimalla kasvunhallintaan liittyvää tietoa suomalaisesta yrityskentästä. Tällä hetkellä projektia viimeistellään ja teemme kovasti töitä työkalun saamiseksi…
Lue lisää
Mitäs sulle?
Asiakas astuu mikroyrittäjän toimistoon. Yrittäjä istuu työpöytänsä takana ja puhuu puhelimeen ja tuskin vilkaisee huoneeseen astunutta asiakastaan. Puhelu jatkuu monta minuuttia ja asiakas seisoo ja odottaa, että saisi ansaitsemansa huomion. Monen kituliaan minuutin jälkeen puhelu päättyy ja mikroyrittäjä katsoo ohimennen asiakasta. Mitäs sulle? Asiakas lähettää mikroyrittäjälle sähköpostia aamupäivällä. Asiakas on löytänyt itselleen sopivan tuotteen ja…
Lue lisää
Yrittäjyyskasvatus kestävän kehityksen edistäjänä
Nuorten yrittäjyyteen liittyvät käsitykset sekä innostus yrittäjyyteen ovat voimakkaassa, myönteisessä murroksessa. Yhä useampi nuorista kokee yrittäjyyden kiinnostavana työllistymisen vaihtoehtona (mm. Nuorisobarometri 2019). Samalla asiat, joita nuoret tavoittelevat yrittäjyydeltä, poikkeavat aiempien sukupolvien tavoitteista. Taloudellisen menestyksen sekä nopean kasvun ja kansainvälistymisen rinnalle nuorten asenteissa yhä voimakkaammin nousevat toiveet toteuttaa yrittäjyyden kautta itseään ja unelmiaan, mielenkiinto yrittää yhdessä…
Lue lisää
Kestävän kehityksen huomioiminen yritystoiminnassa
Kestävä kehitys on yrityksen kilpailuetu 14.10.2020 Riitta Palosaari Yrityskehityspäällikkö, Raahen seudun yrityspalvelut Raahen seudun yrityspalvelut toteutti vuosittaisen yritysbarometri -kyselyn elo-syyskuussa 2020. Kysely toteutettiin hyvin poikkeukselliseen maailmantalouden aikaan, johtuen covid-19 pandemiasta. Pandemian vaikutukset yritystoimintaan näkyivät barometrissa mm. haasteellisuutena ennustaa liiketoiminnan tulevaisuutta, johtuen toimintaympäristön epävakaudesta. Yrityksien toimintaympäristöt muuttuvat useiden eri tekijöiden myötä nopeasti ja pysyvästi. Muutosvoimia sysäävinä…
Lue lisää
Matkailuyritysten ei kannata hukata kriisin (koronan) tuomia mahdollisuuksia
Vuosi 2020 tullaan muistamaan erityisesti Covid-19 pandemiasta ja sen aiheuttamista haasteista, eikä pelkästään terveyteen liittyvistä. Varsinkin Suomen kaltasissa maissa, jossa itse pandemiasta näytetään ainakin tässä vaiheessa (lokakuun 2020 alkupuoli) pääsevän kohtuullisen pienillä terveydenhuollon haasteilla, katseet kohdistuvat paljon talouselämän ja yritysten haasteisiin. Yksi haavoittuvimmista on ollut matkailuala. Pohjoisen hiihtokeskukset joutuivat sulkemaan toimintansa hyvin nopeasti keskellä parasta…
Lue lisää
Palvelullistaminen vaikuttaa kiinteiden kustannusten nousuun mikro- ja pienyrityksissä
Kauppatieteen maisteri Rimsha Naeem selvitti opinnäytetyössään* palvelullistamisen taloudellisia riskejä Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pienyrityksissä. Tutkimuksessa painotetaan palvelullistamiseen kuuluvien edistyneiden palvelujen osuutta ja siihen liittyviä monimutkaisuuksia prosessiteollisuuden mikro- ja pienyrityksissä. Koska luotottaminen on nouseva taloudellinen optio prosessiteollisuudessa, se on myös lisääntyvä riskitekijä. Suurilla yrityksillä on yleensä useampi kuin yksi rahoitusvaihtoehto, mutta mikro- ja pienten yritysten rajallisten resurssien…
Lue lisää
Uniikki verkosto yrityspalveluita täydentämään
Microentren ydinryhmätoiminta on uniikki vertaisverkostomalli, joka on vahvistunut pitkäjänteisellä työllä ja laajenee mukavasti kaiken aikaa. Minulla on ollut etuoikeus saada olla mukana ydinryhmätoiminnassa jo sen liikkeellelähdöstä saakka. Roolini verkostossa on vaihdellut vuosien varrella. Alkuvaiheessa starttasin verkostossa tuoreena yrittäjänä Oulun eteläisen pilottiryhmässä ja olin hurjan innoissani uudentyyppisestä verkostotoiminnasta yrityskentässä. Siirtyessäni myöhemmin palkkatyöhön yrityskehittäjäksi elinkeinoyhtiöön sain vastuulleni…
Lue lisää