Kaikki blogit

Asiakastarina Hallitukset töihin -hankkeen kokemuksista
    Hallitustyöhön sijoitettu aika kannattaa   Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa kuten Marketing & Communication Group Marco Oy:n tarina osoittaa. Yritys on erikoistunut monipuolisiin yritystapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Marketing & Communication Group Marco Yrityksen hallitus…
Lue lisää
Mistä keinoja matkailualan elpymiseen ja uuteen nousuun?
Vuosi sitten tammikuussa teimme innoissamme valmisteluja päästäksemme aloittamaan TourSME-hanketta, jossa: Pienet (maaseutu)yritykset kehittävät kansainvälisiä matkailijoita houkuttelevia, rajat ylittäviä matkailupaketteja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Vienan Karjalan alueella Usko matkailualan mahdollisuuksiin oli, ja on edelleen luja; matkailijoiden kiinnostus on viime aikoina kansainvälisestikin kohdistunut kasvavassa määrin erilaisiin ympäristöarvoihin, kuten puhtaaseen luontoon ja hiljaisuuteen. Vähitellen alkoi kuulua huolestuttavia uutisia uudesta,…
Lue lisää
VERKOSTOJEN AVULLA MAHDOTTOMASTA MAHDOLLISTA
  Vuosi 2020 oli Covid-pandemian vuoksi vaiherikas yrityksille ja kiireinen yrityspalveluja tuottaville organisaatioille. Aika ja tilanteet ovat vaatineet kaikilta uudenlaista sopeutumista ja joustoja.  Seutukaupunkien yritysverkostot -projektiakin on sopeutettu tilanteeseen pyrkimyksenä entisestään tuottaa pientäkin apua yrityspalveluiden arkeen ja tietoa sekä työkaluja yrityksille vanhan kehittämiseen, uuden luomiseen sekä verkostojen vahvistamiseen.  Tutkija Rupert Chisholm (1998) on määritellyt verkoston…
Lue lisää
Koulutusta ja kumppanuuksia vuonna 2020
Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen ja ikimuistoinen meille kaikille ja niin myös Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREllä. Tutkimusryhmämme kymmenennen toimintavuoden merkittävin uusi avaus on ollut mikroyrittäjyyden verkkokoulutuksen ensimmäisten ajasta ja paikasta riippumattomien kurssien toteutus nopealla aikataululla. Avoimen yliopiston ja täydentävän koulutuksen tarjontana olemme toteuttaneet useita kursseja, joiden aiheina on ollut esimerkiksi mikroyrittäjän osaaminen ja työhyvinvointi muutostilanteessa, digitaalinen…
Lue lisää
Yritykset selviytyvät koronasta ketteryydellä
Pitkittynyt koronatilanne on tramaattisesti näyttänyt miten yritysten liiketoimintaympäristö voi muuttua jopa yhdessä yössä. Koronan negatiivinen vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin säilyy pitkälle ensi vuoteen vaikka rokotusohjelma pääsisi heti käyntiin. Emme tiedä kuinka pysyviä muutoksia korona tulee jättämään kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Yrityksiltä tilanteeseen sopeutuminen vaatii entiistä nopeampaa reagointikykyä ja paneutumista strategian uudistamiseen. Toisaalta muutos – rajukin sellainen - on…
Lue lisää
Näin yrittäjä voi mitata hyvinvointiaan ja työssäjaksamista
Raija Eskola Raijan Fysiopisteeltä Nivalasta ohjaa projektitukija Eeva Leinosta. ”Kun tykkää työstään, ei huomaa tekevänsä sitä kotonakin”, kuvaa yrittäjän flowta Raijan Fysiopisteen yrittäjä Raija Eskola Nivalasta. Raijan Fysiopiste on mukana MicroEntren ja Työterveyslaitoksen toteuttamassa Mytty-hankkeessa, ja on osallistunut siinä yrittäjän hyvinvointimittaukseen. Yrittäjän hyvinvointi on tärkeää, mutta miten ja miksi yrittäjän kannattaa mitata hyvinvointiaan? Moni yrittäjä…
Lue lisää
Onko jätteesi toisen aarre?
Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista kuluttamisen tapaa, jossa materiaalit ja tuotteet käytetään ja kierrätetään mahdollisimman pitkälle joko käyttämällä tuotteet uudelleen samaan tai toiseen tarkoitukseen, kierrättämällä takaisin raaka-aineeksi tai tuottamaan energiaa. Materiaalien älykkäällä uudelleen käyttämisellä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kiertotalous on ennen kaikkea hävikin vähentämistä. Alunperin tuotannossa syntyvän hävikin käsite on peräisin Japanista, josta…
Lue lisää
Miten perheyritysten omistajajohtajat kasvavat johtamistehtävässään?
Perheyritysten yhteiskunnallinen merkitys on Suomessa suuri. Perheyritysten liiton ja Tilastokeskuksen selvityksen (2017) mukaan suomalaisista työllistävistä yrityksistä 70 prosenttia on perheyrityksiä. MicroENTRE:n projektitutkija, KM Heli Kurikkala selvittää väitöskirjassaan, millaisia johtajien kasvutarinoita löytyy menestyneistä perheyrityksistä. Tässä blogissa esiteltävä tutkimus on julkaistu Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 3/2020 (https://akakk.fi/category/2020/.) Tutkimuksessa haluttiin tietää, miten omistajajohtajat kasvavat tehtävässään. Tutkimuksessa haastateltiin omistajajohtajia kolmesta perheyrityksestä.…
Lue lisää
Rajat ylittävää yhteistyötä
Puheensorinan täyttämä aula, kahvin ja teen tuoksu, esittäytymisiä, kohtaamisia, ennestään tuttuja ja uusia tuttavuuksia. Kommunikointia usealla kielellä. Kättelyjä. Muistikuvia ajalta ennen koronaa. Osallistuin reilu vuosi sitten Pietarissa Forum Strategov -nimiseen tapahtumaan, jossa oli koolla noin 1 500 henkeä kaikista Venäjän federaation osista, useista Euroopan maista ja kauempaakin. Monien rinnakkaisten sessioiden pääviestit ovat edelleen mielessäni: Suunnitelmista…
Lue lisää