Kaikki blogit

Suomelle tarvitaan kirkas, ennakkoluuloton kansallinen yrittäjyysvisio
Kevään 2020 aikana Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyysi lausuntoja poikkihallinnolliseen yrittäjyysstrategialuonnokseen. Hallitusohjelman mukaisesti strategian on tarkoitus sisältää näkemyksiä mm. yksinyrittäjien aseman ja mikroyritysten työllistämisen edistämiseen, yritysten kasvuhakuisuuden ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä suurten veturiyritysten kanssa tehtävään vienninedistämiseen. Yrittäjyysstrategia on yksi keskeisimmistä toimenpidekokonaisuuksista hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi –teemassa. Yrittäjyyskasvatus ja yrittävä kulttuuri teemaksi kansalliseen yrittäjyysstrategiaan Oulun yliopiston Kerttu…
Lue lisää
Mikroyritysten muutoskyvykkyys
Korona-ähkyä ilmassa? Koronasta on kevään aikana puhuttu niin paljon, että kaikessa sen vakavuudessa jopa tutkijalle alkaa aiheen käsittelyyn hiipiä turnausväsymys (tarkemmin sanottuna sen negatiivisten puolien). Elinkeinoelämä ja mikroyritykset ovat osana kriisiä kohdanneet yhden viime vuosikymmenten suurimmista mullistuksista. Useilla toimialoilla liikevaihto katosi hetkellisesti lähes kokonaan ja moni kuluttajan näkökulmasta normaali asia loppui kuin seinään. Hyvänä puolena…
Lue lisää
Etätyö on mikroyrittäjän arkea
Miljoona suomalaista on siirtynyt etätyöhön ja suuri osa heistä on halukkaita jatkamaan etätyötä vielä poikkeusajan jälkeenkin. Verkkolehdet ovat täynnä kolumneja etätyön puolesta ja myös sen riskeistä. Laitetaan sekaan vielä yksi blogi. Teksti perustuu osittain väitöskirjaani, jonka tein vuonna 2016 virtuaalisten projektitiimien viestinnän johtamisesta. Tämän lisäksi olen itse tehnyt etätyötä, verkko-opintoratkaisuja ja rakentanut erilaisia someyhteisöjä myös…
Lue lisää
Olisiko nyt aikaa kehittää yrityksen toimintaa? – Yritysten kehittämisen tukena itsearviointityökalu
Vuonna 2018 kehitettiin Kerttu Saalasti Instituutissa sosiaali- ja terveysalan yrityksille liiketoiminnan itsearviointityökalu SoLKI. Asia herätti jo tuolloin paljon mielenkiintoa niin yritysten kuin muidenkin tahojen keskuudessa. Syksyllä 2019 SoLKI-työkalusta kiinnostui anestesiasairaanhoitaja Saija Pihlamaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa suorittaessaan sosiaali- ja terveysalan palveluiden ja liiketoiminnan johtaminen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Saija testasi opinnäytetyössään arviointityökalun soveltuvuutta toimialariippumattoman pk-yrityksen liiketoiminnan kartoittamiseen. Työ toteutettiin…
Lue lisää
Mullin mallin muutoksesta kohti uusia tapoja
”Pyyhkimään!” -etäpalaveri keskeytyy hetkeksi, kun työkaveri poistuu huoltotoimenpiteeseen. Minä teen odotellessani hetken keppijumppaa. Samainen äiti kertoi, että korona-arki on ollut perusarkea stressittömämpää. Eikö ole jännä? Nyt lapset ovat kotona, työpiste on viritetty kodinhoitohuoneeseen, työt ja lasten arjen organisointi on jaettu päivän aikana jaksoihin. Entisessä normiarjessa juostiin kiirekaupalla hoitoon, kouluun, työpaikalle, rupateltiin kahvihuoneessa, tehtiin töitä paperiseinä-…
Lue lisää
Mikroyrittäjien taito tarinoida!
    Tarinat eri muodoissaan  ovat kulkeneet ihmisten mukana siitä lähtien kun sanat ja kieli ovat syntyneet ja kehittyneet. Suomalaisen kirjallisuuden ja sivistyksen pohjaa on luotu maakuopissa ja savupirteissä, missä internetin ja television puutteessa ainoita ajanvietteitä olivat tarinankerronnat. Kulttuuriperinnöksi ne ovat muotoutuneet toiston kautta. Ja tämä puolestaan on edellyttänyt, että sekä tarinan että kertojan on…
Lue lisää
Visuaalista viestintää sosiaalisessa mediassa
Itse kuvatut videot ja valokuvat ovat riittäviä mainoskäyttöön sosiaalisessa mediassa. Muutaman yksinkertaisen asian omaksuttuaan kaikki osaavat tehdä laadukkaita ja kustannuksiltaan halpoja videoita oman yrityksensä käyttöön. Itse tehtyinä videot ovat persoonallisia ja yksilöllisiä, ja mielikuvitusta käyttäen ne erottuvat sosiaalisen median muusta tarjonnasta. Oikein tehtynä videot tukevat yrityksen ainutlaatuista brändiä ja jatkojalostavat sitä edelleen yrityksen luonnollisen kehityksen…
Lue lisää
Yksin yhdessä kaikkien kanssa – miten pieni voi olla erittäin suuri
Pandemian aikana on puhuttu paljon paitsi itse viruksesta myös ja ehkä ennen muuta sen aiheuttamista muutoksista. Vaikka äkkiloikka digiarkeen etätöineen ja -opiskeluineen, ravintola-annosten kotitilauksineen ja virtuaalisine tapahtumineen on niistä näkyvimpiä, niin alueiden ja ihmisten erottuminen ja erottaminenkin lienevät silti olleet pysähdyttävämpiä. Digitaalinen infrastruktuuri on jo murtanut fyysisiä ja aineettomia rajoja niin, että voimme käytännössä olla…
Lue lisää
SoloENTRE-hankkeessa havainnoitua – Vuoden 2019 nuorisobarometri: Hyvää työtä!
Nuorten into, luottamus ja usko tulevaisuuteen pysäyttävät ja haastavat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREssä selvitetään parhaillaan yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyden ilmapiirin edistämistä osana SoloENTRE-hanketta. Hankkeessa on kerätty laaja nuorten ja opetushenkilöstön yrittäjyysasenteita kartoittava kyselytutkimusaineisto, jonka alustavat tulokset tukevat tuoreimman nuorisobarometrin keskeisiä löydöksiä. Vuoden 2019 nuorisobarometri julkaistiin 20.4.2020. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee barometrin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston…
Lue lisää
Innovaatiotoiminnan rahoitukseen potkua
Pääsin 29.4 tutustumaan Suonenjoella toimivan Iisveden Veistämö Oy:n toimintaan SavoGrown alueen ydinryhmäillan etätapaamisessa. Yrittäjä Niilo Kalsi kertoi oman tarinansa huonekalujen liitostekniikka ideasta start-up yritykseksi. Idea on innovatiivinen ja sillä on mielenkiintoiset näkymät. Niilo oli sopivasti verkostoitumalla löytänyt ratkaisuja ja rahoitusta ideansa kehittämiseksi suojaamisvaiheeseen, protoiksi ja sitten tuotantovalmiiksi tuotteeksi. Iltaan oli pakko osallistua koska olen saanut…
Lue lisää