Kasvuryhmäpilotti käynnistynyt Pohjois-Savossa!

 

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n toimintasuunnitelmaan kuuluu mm. kehityspalvelut, jonka näkyvimpänä toimintakonseptina  on ns. mikroyrittäjien alueellinen ydinryhmätoiminta. Toimintamallin myötä konkretisoituu  myös MicroENTRE:n kokeileva kehityskulttuuri.

 

Ydinryhmätoimintaan osallistuvat mikroyritykset muodostavat alueellisia ydinryhmiä. Alueella järjestetään kerran kuussa ydinryhmätapaaminen, missä tapaamisen kulloinenkin isäntä/emäntä valitsee käsiteltävän teeman ja mukaan kytketään tarvittaessa aiheen asiantuntijoita.

 

Tulevaisuudessa ydinryhmätoiminta mahdollistaa mukana oleville yrityksille myös syvällisemmän perehtymisen kasvun, kansainvälistymisen ja digitalisaation aihepiiriin ns. kasvuryhmän kautta. Kasvuryhmän on suunniteltu  kokoontuvan noin 5-10 kertaa vuodessa riippuen ryhmän koosta. Kokoontumiset olisivat pääsääntöisesti skypekokouksia, jolloin etäisyyksillä ei olisi merkitystä. Ajatuksena on siten mahdollistaa paikasta riippumattomia valtakunnallisia kasvuryhmiä.

 

Pohjois-Savossa ydinryhmätoimintaa pyörittävä MikroGrow-hanke pilotoi tämän kevään ja alkusyksyn aikana kasvuryhmätoimintaa. Mukaan on lähtenyt 14 mikroyrittäjää. Heille on tehty alkuhaastattelu ja kartoitus sekä luotu konkreettinen kehittymispolku valittuun aihepiiriin liittyen. Kasvuvalmentajien lisäksi ryhmiin osallistuu myös muita aihepiirin asiantuntijoita. Kasvuryhmiin pyritään kanavoimaan osaamista, resursseja ja tehtyä tutkimusta. Pilotoinnin tuloksista kerrotaan syksyn 2019 aikana.

 

Lisätietoja pilotista antavat:

Laura Vänskä, projektipäällikkö MikroGrow: laura.vanska@savogrow.fi

Riitta Forsten-Astikainen, projektitutkija & verkostokoordinaattori, MicroENTRE: riitta.forsten-astikainen@oulu.fi

kommentointi suljettu.