Rahoitus ja kannusteet

MicroENTRE:n rahoitukseen ja kannusteisiin keskittyvän osaamisalueen keskiössä ovat rahoitus ja kannustejärjestelmät. Tähän saakka aihealueeseen keskittyneen tutkimuksen sisältöjä ovat mm. rahoitus-, palvelu- ja kannustejärjestelmien kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, paikallisten julkisten yrityspalveluiden organisointi sekä näiden kehittäminen mikroyritysten näkökulmasta. Kasvurahoitusta ja yritysten kasvua tukevaa yrityspalvelutoimintaa tulisi arvioida niiden vaikutusten perusteella. Analysoimalla rahoitusta ja tukea vastaanottaneiden yritysten toteutunutta kehitystä voidaan täsmentää järjestelmien vastaavuutta yritysten tarpeisiin.