Pohjoinen ulottuvuus

Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden liiketoimintaympäristön erityispiirteet ovat yksi MikroENTRE:n tutkimuksen erityisulottuvuuksista. Kolme keskeisintä tyyppihaastetta taloudelliselle toiminnalle pohjoisilla harvaan asutuilla alueilla ovat 1) syrjäisyys (mm. syrjäisyys volyymimarkkinoista sekä erikoismarkkinoista; kuljetuskustannukset; etäisyys yritystukipalveluista; haasteet logistiikassa ja matkustamisessa 2) harva asutus (mm. pitkät etäisyydet alueiden sisällä; pienet paikalliset markkinat; yritysverkostojen, innovatiivisten toimintaympäristöjen, kriittisen massan ja liiketoimintaa tukevien erityisosaajien niukkuus sekä 3) kylmä ilmasto (mm. haasteet talviaikojen kuljetuksissa; lisäkustannukset lämmityksestä ja valaistuksesta sekä infran pitämisessä toimintakunnossa; erityisvaatimukset teknologialle).

Liiketoimintaympäristön näkökulmasta pohjoisten harvaan asutun alueen toimintaympäristön erityispiirteet ja muutokset asettavat oman haasteensa mikroyrityksille. Lisäksi alueella jo toimivien suurten yritysten toimitusketjuissa toimimisen sekä odotettavissa olevien suurten hankkeiden toimitusketjuihin liittymisen esteet, edellytykset ja edistäminen avaavat mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia.