Kasvu ja kansainvälistyminen

MicroENTRE:n kasvu- ja kansainvälistyminen –osaamisalueen keskiössä ovat Mikroyritysten kasvu ja kansainvälismekanismit. Osaamisalueeseen kuuluu yrityksen tukeminen varhaisissa kehitysvaiheissa, kasvun hallinta, kasvutekijät ja esteet, kansainvälistymisen esteet ja edistäminen, sekä kansainvälistymiseen ja kasvuun tarvittavien tiedon, taidon, resurssien ja verkostojen hankinta. Ryhmän toiminta tukee Pohjois-Suomen profiloitumista mikroyritysten kasvualustana. Mikroyritykset huomioivan kasvualustan rakentaminen on erittäin tärkeä tavoite Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn, talouskasvun ja kestävän kehityksen kannalta.