Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk)

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2015-31.12.2017

Tavoitteet

  1. Muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
  2. Laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle
  3. Sovittaa yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin
  4. Perustaa yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja käytänteiden jakamiseen
  5. Vahvistaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja
  6. Varmistaa yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus

Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta opiskelijoille muodostuu polku työelämään, jossa yrittäjyys näyttäytyy potentiaalisena uravaihtoehtona.

Hankkeen osatoteuttajat: Oulun yliopiston Martti Ahtisaari instituutti ja Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Pyhäjoen kunta.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi, 040 090 6103
http://www.minunpolkuni.fi/
http://pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi/tutustu-hankkeeseen/
https://www.facebook.com/groups/950103941718685/
--------------------------------------------------------------------------------------

kommentointi suljettu.