Sales is a King -hanke

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.
Hankkeen hallinnoija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, osatoteuttajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus, sekä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Raahen kaupunki (Raahen seudun yrityspalvelut) ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.
Toiminta-aika: 2/2018 – 12/2020.

Hankkeen tavoitteena on arvioida ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten kaupallista osaamista ja myynnillistä kokonaisymmärrystä. Hankkeessa toteutetaan myyntiin liittyviä työpajoja osallistuvien yritysten myyntivetureille, myyjille ja koko henkilöstölle. Lisäksi hankkeessa luodaan uudenlaisia yhteistyömuotoja yritysten, yrityskehitystahojen ja alueen oppilaitosten kesken.

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Mirja Väänänen, mirja.vaananen@oulu.fi, +358 40 832 1003

kommentointi suljettu.