Pohjois-Savon mikroyritykset kasvuun (#MikroGrow)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Savon liiton kautta, sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Hankkeen hallinnoija: Kehittämisyhtiö SavoGrow Oy. Osatoteuttajina Iisalmen kaupunki, Kuopion kaupunki/Yrityspalvelu, Navitas Kehitys Oy ja Oulun yliopiston Kerttu Saaalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.
Toiminta-aika: 1.4.2017-31.12.2019

Tavoitteet

  • Päätavoite on koota Pohjois-Savon alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto 120 yritykselle. Osallistujayrityksiä pyritään saamaan mukaan tasaisesti kaikkien alueiden kesken (30+30+30+30 yritystä/alue: Ylä-Savo, Kuopio, Varkaus, SavoGrow -toiminta-alue).
  • Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun edistämisen nopeat kokeilut.
  • Kustannustehokkaat vientikokeilut.
  • Kokemusten ja onnistumisten levittäminen.

Yhteyshenkilö: projektitutkija, verkostokoordinaattori Riitta Forsten-Astikainen, riitta.forsten-astikainen@oulu.fi, 046 922 0913
Lisää hankkeesta: www.savogrow.fi/mikrogrow

kommentointi suljettu.