Päättyneet Hankkeet

Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen (MikroY)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kauttaHankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituuttiToiminta-aika: 1.5.2011-31.7.2014 Tavoitteet Mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan käynnistäminen Tutkimustiedon ja kehittämisideoiden nopeutettu ja tehostettu soveltava testaaminen Kansainvälisen osaamisen ja asiantuntijuuden suunnitelmallinen kehittäminen Kooste hankkeen keskeisistä tuloksista: http://www.oulu.fi/oei/node/28513 Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590
Lue lisää

Julkisen ja yksityisen yhteistyö – vaikuttavat toimintamallit sosiaali- ja terveyspalveluiden arvoverkostoissa (JYVÄ)

Päärahoittaja: TEKES, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008-2013-ohjelmaHankkeen hallinnoija: Aalto-yliopisto, osatoteuttajana: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituuttiToiminta-aika: 1.1.2014-30.4.2016 Tavoitteet Vaikuttavat innovaatiot on saatava leviämään Uutta yhteispeliä julkisen ja yksityisen välille Uusia palveluinnovaatioita isoihin ja haastaviin asiakasryhmiin Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590http://jyvahanke.com/about/ Hankkeen raportti kertoo esimerkkejä ja haastaa parempaan yhteistyöhön julkisen ja yksityisen välillä sosiaali- ja…
Lue lisää

SoteYBoost- sote-yrittäjän boosteri (SoteYBoost)

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kauttaHankkeen hallinnoija: Oulun ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmäToiminta-aika: 1.4.2015-31.12.2017 Tavoitteet Sote-yritysten kasvun erityispiirteiden avaaminen ja valmennusohjelman laatiminen (vastuutaho: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti) Sote-yritysten palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen työhyvinvointi huomioiden (vastuutaho: OAMK) Sote-yritysten digitaalisen median valmennukset ja sähköisten järjestelmien käytön lisääminen (vastuutaho: OAMK) Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi,…
Lue lisää

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk)

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kauttaHankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti InstituuttiToiminta-aika: 1.1.2015-31.12.2017 Tavoitteet Muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta Laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle Sovittaa yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin Perustaa yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja käytänteiden jakamiseen Vahvistaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja Varmistaa yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus Yhteisen…
Lue lisää

Mikroyritysten kasvualusta (MikroYK)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kauttaHankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti InstituuttiToiminta-aika: 1.1.2015-31.12.2017 Tavoitteet Mikroyrityksiä koskevan luotettavan tiedon tuottaminen ja levittäminen Mikroyrityksiä osallistavan toimintamallin rakentaminen Mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävien toimintamallien tutkimus, kokeilut ja käyttöönotto Mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen perustaminen Hankkeeseen on sitounut yli 60 yritystä, jotka osaltaan rahoittavat toimintaa. Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos,…
Lue lisää

Energiakaivos

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kauttaHankkeen hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus (GTK), osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREToiminta-aika: 1.9.2017-28.2.2020 Tavoitteet Onko syvällä kiteisestä kallioperässä oleva lämpö talteen otettavissa veteen siten, että saadaan merkittävä energiavuo? Millä keinoin lämpövuo on hyödynnettävissä kun määrittävinä tekijöinä ovat toisaalta taloudellinen kannattavuus ja toisaalta saavutettava vähähiilisyys? Mitä uusia tekniikoita,…
Lue lisää

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Lapin liiton kauttaHankkeen hallinnoija: Lapin yliopisto, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Kemin Digipolis OyToiminta-aika: 1.11.-31.10.2019 Tavoitteet Yrityslähtöisen kasvuverkoston rakentaminen Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun nopeat kokeilut. Mikroyritysten kustannustehokkaat vientikokeilut. Kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä onnistumisten levittäminen. Uuden tiedon tuottaminen mikroyritysten toiminnasta ja uuden tiedon välittäminen…
Lue lisää

Luovat ratkaisut

Päärahoittaja: ESR- ja valtion rahoitusHankkeen hallinnoija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ryOsatoteuttajat: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Kärsämäen kunta sekä Raahen seutukunta/kehittämiskeskusToimintakausi 1.8.2017 – 28.2.2020 Luovat ratkaisut -hanke toteuttaa luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuuden, joka edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutusteemoja ovat mm. Palvelun ja tuotteen kaupallistaminen Liiketoiminnan kehittäminen ja rahoituksen suunnittelu Kokeileva liiketoiminta Ketterät kasvustrategiat…
Lue lisää

Pohjois-Savon mikroyritykset kasvuun (#MikroGrow)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Savon liiton kautta, sekä Pohjois-Savon kehittämisrahastoHankkeen hallinnoija: Kehittämisyhtiö SavoGrow Oy. Osatoteuttajina Iisalmen kaupunki, Kuopion kaupunki/Yrityspalvelu, Navitas Kehitys Oy ja Oulun yliopiston Kerttu Saaalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.Toiminta-aika: 1.4.2017-31.12.2019 Tavoitteet Päätavoite on koota Pohjois-Savon alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto 120 yritykselle. Osallistujayrityksiä pyritään saamaan mukaan tasaisesti kaikkien…
Lue lisää

MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja –toimijuuden edistäminen

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kauttaHankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, KTK. Osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kerttu Saaalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmäToiminta-aika: 1.4.2017-30.04.2020 Tavoitteet Kehittää uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa tukemalla yrittäjyyden varhaista vaihetta. Keskiössä ovat opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen. Vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä korkeakoulusektorilla tuomalla yrittäjyystaitojen kouluttamiseen…
Lue lisää