Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work)

Päärahoittaja: Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)
Hankkeen hallinnoija: Työterveyslaitos, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitos sekä Tampereen ja Kölnin yliopistot
Toiminta-aika: 1.4.2016-31.8.2019

Tavoitteena on tuottaa tutkimusnäyttöperusteiset ohjeet työpaikkaterveyden edistämiseen. Erityisenä teemana on pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistäminen. Suostuttelevat teknologiat tarjoavat myös uuden mahdollisuuden. Kehitämme ja vertaamme teknologiaintervention vaikutuksia mm. ohjaukseen erityisesti mikroyrittäjien työpaikkaterveyden edistämisen vertailututkimuksessa. Arvioimista varten tutkimme pienyrityksille sopivia taloudellisia vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832

Lisää hankkeesta: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/promoatwork/Sivut/default.aspx

kommentointi suljettu.