Mikroyritysten kasvualusta (MikroYK)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2015-31.12.2017

Tavoitteet

  1. Mikroyrityksiä koskevan luotettavan tiedon tuottaminen ja levittäminen
  2. Mikroyrityksiä osallistavan toimintamallin rakentaminen
  3. Mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävien toimintamallien tutkimus, kokeilut ja käyttöönotto
  4. Mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen perustaminen

Hankkeeseen on sitounut yli 60 yritystä, jotka osaltaan rahoittavat toimintaa.

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi,
puh. +358400407590

www.microentre.fi
http://www.oulu.fi/oei/node/31386

kommentointi suljettu.