Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen (MikroY)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Toiminta-aika: 1.5.2011-31.7.2014

Tavoitteet

  1. Mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan käynnistäminen
  2. Tutkimustiedon ja kehittämisideoiden nopeutettu ja tehostettu soveltava testaaminen
  3. Kansainvälisen osaamisen ja asiantuntijuuden suunnitelmallinen kehittäminen

Kooste hankkeen keskeisistä tuloksista: http://www.oulu.fi/oei/node/28513

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590

kommentointi suljettu.